กระผม นายอิทธิพร ปุริเส  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

-วันที่ 3 กันยายน 2564 ทีมงานตำบลบ้านคูลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับทางสมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ณ บ้านโนนสะอาด โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล มาให้ความรู้ในการจัดอบรม ให้ความรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำปุ๋ยหมัก การทำระบบน้ำหยด ก่อนการอบรมทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว เช่น หน่อกล้ววย ขวดน้ำ แกลบ ปุ๋ยคอก

 • สูตรการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วัสดุ

 1. น้ำจากแหล่งธรรมชาติ
 2. ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรหรือมากกว่า
 3. ไข่ไก่ 1-3 ฟอง
 4. น้ำปลา
 5. ผงชูรส
 6. ถ้วย,ช้อนโต๊

วิธิการทำ

 1. เตรียมน้ำ 1.5 ลิตร จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
 2. ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเติมน้ำปลาและผงชูรสลงอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ (ใส่เปลือกไข่บดลงไปด้วยได้เพื่อเพิ่มแคลเซียม)
 3. นำไข่ที่ผสมไว้มาใส่ในน้ำที่เตรียมไว้ 1 ช้อน ไม่ควรเกินนั้น และเขย่าขวดเล็กน้อย
 4. นำขวดไปตั้งไว้ในบริเวณกลางแจ้งที่แดดส่องถึงทุกวัน ใช้ระยะเวลา 7 วัน น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีเขียวขึ้นอยู่กับน้ำที่เอามาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

ในการทำได้ให้สมาชิกกลุ่มปลูกผักได้ลองทำเอง ในส่วนของการดูแลระหว่างการนำไปตากแดด ถ้ามีฟองเกิดขึ้น ให้บีบปากขวดเพื่อเอาฟองออก

 • สูตรการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ส่วนผสม

 1. หน่อกล้วยหั่นสับให้ละเอียดไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 2. กากน้ำตาล 1 ถ้วยตวง
 3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผสมน้ำ 1 บัว

วิธีการทำ

 1. ผสมหน่อกล้วย ครั้งละ 7 กิโลกรัม กับกากน้ำตาล 1 ถ้วยตวง
 2. ใช้เวลาในการหมัก 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับการสับละเอียดของหน่อกล้วย
 3. สามารถเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปด้วยได้นอกจากหน่อกล่วย เช่น กล้วยสุก ออกจะเน่า ๆ เพื่อช่วยให้พืชมีรสชาติที่ดีขึ้น

ในส่วนของการดูแล ช่วง 7 วันแรก พยายามเปิดดูตลอดและคน เพื่อเป็นการระบายแก็ส

 • สูตรการทำปุ๋ยหมัก

ส่วนผสม

 1. แกลบ 4 กระสอบ
 2. ปุ๋ยคอก 2 กระสอบ
 3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

วิธีการทำ

 1. ผสมสารเร่ง พด.1 กับน้ำและกากน้ำตาล แล้วเอาไปเทลงแกลบเพื่อให้ความชุ่มและผสมกับปุ๋ยคอก
 2. นำน้ำที่ผสมกับสารเร่งและกากน้ำตาลมารดให้ชุ่มผสมให้เข้ากัน
 3. หาผ้ามาคลุมไว้ให้มิดชิด ใช้เวลาในการย่อย 30-45 วัน

ในส่วนของการดูแล 3 วันแรก ควรเปิดและคน ๆ เพื่อเป็นการระบายความร้อน และสำรวจความชื้น ถ้าแห้งเกินไป ควรรดน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้น

 • การทำระบบน้ำหยด

อุปกรณ์

 1. หัวน้ำหยด
 2. ท่อพีอีขนาด 20 มิลลิเมตร ยาว 200 เมตร
 3. ปากกาเจาะท่อพีอี
 4. ข้อต่อ 3 ทาง ข้อต่องอ 90องศา

อุปกรณ์ในการทำระบบน้ำหยด ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เตรียมไปให้ทั้งหมด

วิธีการทำ

วิทยากรได้สอนวิธีการทำคือ การนำปากกาเจาะท่อและนำหัวน้ำหยดมาใส่ และแนะนำวิธีการวางท่อ และได้ให้สมาชิกกลุ่มปลูกผักได้ลองทำเอง

การฝึกอบรมทักษะ
ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักจากวัสดุธรรมชาติ และ จากสิ่งที่หาได้จากในครัว
 2. ได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของปุ๋ยที่ใช้ในการพัฒนาดิน และยังมีอีกอย่างที่ทำได้คือ การป้องกันยุงลายมาวางไข่ได้
 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

แผนการทำงานในเดือนต่อไป

ในเดือนตุลาคม กลุ่ม AG01(2)  ตำบลบ้านคูมีแผนการดำเนินงาน ในด้านการผลักดันกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ให้ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ่านมาตราฐานที่จะสามารถนำสินค้าเหล่านี้ยกระดับจากชุมชน ให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับตำบล และสามารถทำรายได้ผลกำไรเสริมให้กับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหม พร้อมทั้งเตรียมแผนการทำงานต่อไปคือ การทำให้ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นพื้นที่กลุ่มการเรียนรู้ที่เต็มรูปแบบ

อื่นๆ

เมนู