ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ทีมงานตำบลศรีสว่างก็ได้ประชุมหารือกันหลายครั้งเพื่อวางแผนงานอย่างรอบครอบตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานแต่ได้ดูคลิปวิดิโอประจำเดือนกันยายน เรื่อง……..การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จากการดูคลิปวิดิโอประจำตำบลแล้วได้เห็นถึงความตั้งใจจากใจจริงของทีมงานตำบลสรีสว่างที่อยากให้การอบรมครั้งนี้เป็นประโยนช์ต่อชาวบ้านจริง ๆ ชาวบ้านก็มีความตั้งใจที่จะลงมือทำแบ่งปันความรู้กับทีมงานชาวบ้านมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาและรับฟังข้อแนะนำของทีมงานตำบลศรีสว่าง หลังจากชมวิดิโอข้าพเจ้าจึงไปกรอกข้องมูลCBDลงในระบบเพราะนึกขึ้นได้ว่าตนเองมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสงแดงซึ่งอยู่ในตำบลศรีสว่างอยู่และน้อยและได้นำไปกรอกลงในหมวด…พืชใท้องถิ่น

                    

อื่นๆ

เมนู