ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์ ประเภท นักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่29 สิงหาคม พศ2564 ข้าพเจ้าะและเหล่าผู้ร่วมดำเนินงาน พร้อมกับอาจารย์ประจำตำบล ได้มีการจัดโครงการการอบรมการตลาดออนไลน์ขึ้นมา ณ ศาลากลางหมู่11 บ้านร่วมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ เราจะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความคิดหลากหลายรูปแบบในการจัดจำหน่ายสิ้นค้าและ ยังสามารถต่อยอดในการนำสิ้นค้าที่มีอยู่มาขายในตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และยังสามารถทำให้ผู้คนภายนอกเข้าถึงสิ้นค้าของตนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิทยากรยังให้ความรู้ด้านโซเชียลมีเดียในการสร้างร้านค้าในออนไลน์การมีหน้าร้านด้านออนไลน์ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อ ในการให้ความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวทันการตลาด และมีความรู้แนวทางการสร้างเสริมรายได้ในหลายๆรูปแบบ

          การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด

ข้อดีของการขายของออนไลน์ 

-ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายสินค้าได้

-ไม่ต้องมีพนักงานขาย

-ลงทุนน้อยและไม่ต้องเช่าพื้นที่ในการขาย

-บริการจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านของลูกค้า

ข้อเสียของการขายของออนไลน์

-มีการแข่งขันสูงในประเภทธุรกิจและสินค้าที่มีความนิยม

-สินค้าบางอย่างไม่สามารถนำมาขายออนไลน์ได้

-ความไม่ปลอดภัยจากระบบคอมพิวเตอร์ อาจทำให้ระบบ การชำระเงินไม่ปลอดภัย อาจเกิดจากการดูแลเว็บไซต์ไม่รอบคอบ

        

 

อื่นๆ

เมนู