ข้าพเจ้า นางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิธีการสาวไหม(สาวลอก)

       การสาวไหม(สาวลอก) คือ การดึงเส้นใยไหมออกจากรังไหมหลายๆรังในขณะต้มนํ้าร้อนผ่านอุปกรณ์สาวไหม มารวมเป็นเส้นเดียว โดยเส้นใยจะพันกันเป็นเกลียวทำให้เกิดการยึดเกาะของเส้นใยไหมทำให้ได้เส้นใยที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นให้พอเหมาะสำหรับนำมาทอเป็นผืนได้ เส้นไหมที่ได้จึงมีความเหนียว ทนทาน และเลื่อมมันจากการหักแหของแสง ซึ่งไหมที่ได้จะเรียกกันว่า ไหมดิบ มีลักษณะเป็นเส้นไหมสีเหลือง และมันวาว

       ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสาวไหมต้องทำการคัดเลือกรังไหมก่อน โดยการคัดเลือกรังไหมที่เสียออก เพื่อให้ได้เส้นไหม หากมีการสาวไหมโดยมีรังไหมเสียมาปะปนด้วยก็จะทำให้เส้นไหมที่ได้ไม่มีความเรียบ สกปรก ไม่เหนียว และขาดบ่อย

   

   

   

เมื่อสาวไหมเสร็จแล้วให้ทำการกรอไหมโดยใช้ระวิงมีเส้นรอบวงประมาณ 150 เซนติเมตร ให้ได้นํ้าหนักประมาณ 250 กรัม/ใจไหม หลังจากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง เก็บไว้จำหน่ายเป็นไหมดิบ

   

   

ผลพลอยได้จากการสาวไหม คือ หนอนไหมหรือเรียกกันว่า ดักแด้ สามารถนำมาปรุงอาหาร และจำหน่ายได้ มีรสชาติมัน อร่อย

 

อื่นๆ

เมนู