ข้าพเจ้า นางสาวนรีรัตน์  เชิญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่11 บ้านรวมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยจัดการอบรมให้กับคนในชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการตลาดในยุคดิจิทัล ส่วนผสมการตลาด 6P

  1. Product แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
               1)    สินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟแวร์  เพลง   หนังสือดิจิตอล ซึ่งส่งสินค้าได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต
               2)    สินค้าที่ไม่ใช่ดิจิตอล เช่น  เสื้อผ้า เครื่องประดับ ซึ่งต้องมีการจัดส่งผ่านช่องทางการขนส่งให้ถึงมือผู้ซื้อ
  2. Price การวางขายสินค้าบน e-Commerce จะมีราคาถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับสินค้า ซึ่งเมื่อนำมารวมกับค่าขนส่งแล้ว ถ้ามีราคาเพิ่มมากขึ้น อาจะทำให้ความน่าสนใจลดลงหรือลูกค้าเปลี่ยนใจได้
  3. Place การนำเสนอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมและเลือกใช้บริการ   ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ  ในประเทศและต่างประเทศ  Search Engine
  4. Promotion การส่งเสริมการขาย  เป็นหลักการสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องและสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ   โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ  การให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
  5.  Personalization การให้บริการส่วนบุคคล  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กับลูกค้า
  6.  Privacy  สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

การสร้างร้านค้าออนไลน์บน Facebook  การสร้างโปรไฟล์การแนะนำสินค้า การสร้าง Content ขายสินค้า และการขายผลิตภัณฑ์บน Marketplace และการขายผลิตภัณฑ์บน Facebook Group ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ นายปัณณทัต สระอุบล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมตลาดออนไลน์

อื่นๆ

เมนู