กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  หมู่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

               สำหรับการอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของกาาอบรมแล้วนะครับ หลังจากที่ได้มีการจัดอบรมมาตลอดหลายเดือน มีกลุ่มทอผ้าไหมเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 4 กลุ่ม คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มทอผ้าไหมมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน ในครั้งแรก มีการบรรยายเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่บรรยายเนื้อหาหลักเกณฑ์การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การเตรียมผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมสำหรับการขอ มผช.

               ครั้งที่สอง เป็นการบรรยายเรื่องการออกแบบลายผ้า มุ่งเน้นให้กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาด้านลวดลายของผ้าให้เกิดลายใหม่ที่มีความน่าสนใจ จากการนำเอาลายผ้าต้นแบบที่มีอยู่แล้วมาประกอบกันหลายๆลาย มีการจัดองค์ประกอบของตำแหน่งลายต่างๆ จนเกิดเป็นลายใหม่ที่มีเอกลักษณ์

ครั้งที่สาม เป็นการบรรยายในเรื่อง การออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ เรียนรู้การผสมแม่สี เพื่อให้เกิดสีใหม่ตามต้องการ การจัดโทนสีเข้าคู่กัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น สีแดง-สีส้ม ให้ความรู้สึกร้อนแรง ฉูดฉาด สีฟ้า-น้ำเงิน ให้ความรู้สึกเย็นสบายตา เป็นต้น ซึ่งสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมบุรีรัมย์คือสีแดง เรียกว่าผ้าซิ่นตีนแดง

               และครั้งล่าสุด เป็นการบรรยายการพัฒนาผืนผ้าไหมที่มีการถักทอเสร็จแล้ว ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตกแต่งผืนผ้า การทำให้ผ้านุ่มลื่น มีกลิ่นหอมที่ติดทนนาน ซึ่งจะช่วยให้ผ้าทอนั้นมีคุณสมบัติในการใช้สอยที่ดีขึ้น หรือเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้มากขึ้น มีเนื้อหาการอบรมดังนี้

การตกแต่งสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม + ลื่น

ขั้นตอน
เตรียมสาร – แช่ที่อุณหภูมิ 50 องศา(น้ำอุ่น) เวลา 20-30 นาที – ผึ่งลมให้แห้ง – นำมารีดด้วยเตารีด

สารเคมี
สารทำนุ่ม (Softener) + สารทำลื่น (Silicone)

อัตราส่วนผสม สารละลายตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

1.น้ำหนักของผ้า 2-3 ขีด

2.น้ำอุ่นปริมาณ 1.5 ลิตร

3.สารทำนุ่มปริมาณ 7.5 กรัม + สารทำลื่นปริมาณ 7.5 กรัม ผสมรวมกัน 1 ช้อนแกง
เท่ากับ 15 กรัม

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

 1. แยกผ้าสีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง
 2. เตรียมน้ำอุ่นปริมาณ 1.5 ลิตร ตวงน้ำใส่กะละมังที่ล้างสะอาดแล้ว
 3. ตวงสารทำนุ่มและสารทำลื่นปริมาณ 7.5 กรัม อย่างละครึ่งช้อนแกง
 4. แล้วนำสารทำนุ่ม และสารทำลื่นมาละลายในน้ำอุ่นคนให้เข้ากัน
 5. นำผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายลงแช่ให้ทั่ว บีบด้วยมือเบา ๆ แช่ไว้นาน 20-30 นาที
 6. ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า
  ผ้า
  7. นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่ม ให้หมาด ๆ
  8. นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

การตกแต่งสำเร็จให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล

ขั้นตอนการตกแต่ง

1.เตรียมส่วนผสมไมโครแคปซูลป2 ส่วน ปริมาณ10 กรัมและเตรียมสาร 1 ส่วนไบเดอร์ปริมาณ 5 กรัม และเตรียมน้ำ 1 ลิตร

2.แล้วนำผ้ามาแช่เป็นเวลา 10-15 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ทำการบีบผ้าเบาๆ 1 นาที เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า

3.นำผ้าขึ้นมาตากแห้ง

การอบรมทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้ การพัฒนาทางด้านฝีมือ ซึ่งบรรลุเป้าหมายของการอบรม โดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม และกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 4 กลุ่ม ยังมีผลิตภัณฑ์ที่จะส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งพร้อมจะส่งขอในเดือนกันยายนนี้

แผนการดำเนินงานต่อไป ทางทีมงานมีแผนการดำเนินงานอบรมในเรื่องการพัฒนาแปลงปลูกผักอินทรีย์ ในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะพัฒนาให้กลุ่มปลูกผักอินทรีย์สามารถดำเนินการเพาะปลูกผักอินทรีย์ได้จำนวนเดือนที่มากขึ้นจากเดิมที่เพาะปลูกได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น และจะพัฒนาระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่ประสบปัญหาในเรื่องน้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง มีแผนการพัฒนาด้านปุ๋ย และดินให้มีความเหมาะสมกับผักอินทรีย์มากขึ้น การจัดการด้านการตลาด ที่จะส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายผักให้สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู