หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว พัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

        ในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบัวทอง AG02(1)ได้จัดโครงการอบรมเรื่องdigital marketing การตลาดในยุคดิจิทัล ณ ศาลาประชาคม บ้านรวมโชค หมู่11 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจากคุณ ปณทัศ สระอุดม มาเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมในเรื่อง สินค้าดิจิตอล(Digital goods) มีอะไรบ้างสินค้านั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะสามารถนำสินค้าที่มีอยู่ของตนเองนำเสนอออกมายังไงให้มีความโดดเด่นออกมาเเละการเเนะนำสินค้าบริการว่าต้องมีการถ่ายสินค้าออกมายังไงให้เห็นส่วนสำคัญของสินค้าเเละสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันคือการตั้งราคาต้องคำนึงถึงต้องคำนึงถึงราคาตลาดเป็นหลักเเละคิดเผื่อค่าราคาขนส่งเเละช่องทางการจัดจำหน่ายเราต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนต่อผู้บริโภคเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็ว

 

 

 

 

สิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้
การอบรมในครั้งนี้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเป็นความรู้ที่ทุกๆคนควรที่จะรู้เพราะว่า ไม่ว่าจะสถานการ์แบบไหนการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีความเติบโตได้อยู่ตลอด การอบรมในครั้งนี้เราจะนำความรู้ไปต่อยอดกับสินค้าของชุมชนได้อย่างไรบ้าง จะลงขายช่องทางไหน จะถ่ายสินค้าออกมาอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ เเละจะคิดราคาสินค้าออกมาแบบไหน ให้คุ้มค่าที่สุด ใดๆก็ตามความรู้ในครั้งนี้สามารถไปต่อยอดได้หลายทางอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู