1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวิสาข์  แป่มจำนัก ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01(1) บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องจากเดือน  พฤษภาคม 2564 ในด้านการปฎิบัติหน้าที่ ต้นเดือนที่ผ่านมาของข้าพเจ้า ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียน เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จัดเตรียมงานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน และได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกันตัว ให้แก่หมู่บ้านที่ถูกปิด ได้แก่ บ้านสาวเอ้ ม.2 คุ้มโนนเต่าทอง บ้านหนองไผ่ ม.12 และร่วมมอบอาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม และของใช้ต่างๆ ร่วมออกสำรวจข้อมูลพนักงานบริการน้ำมันทุกแห่งและร้านสะดวกซื้อ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดทุกแห่งในอำเภอคูเมือง เพื่อสำรวจการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และรับมอบข้าวกล่องจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ และลงพื้นที่ไปมอบข้าวกล่อง ถุงธารน้ำใจ และสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ในอำเภอคูเมือง

     

      

 

อื่นๆ

เมนู