ทำความรู้จัก กับ.. ชุมชนท่องเที่ยว “บ้านทุ่งพัฒนา”

ก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวที่ ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ก็ต้องมาทำความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้กันสักหน่อยนะครับ ซึ่ง ชุมชนท่องเที่ยว บ้านทุ่งพัฒนา อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ชุมชนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โอมล้อม ไปด้วยผืนนา และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภอโนนสุวรรณ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังกลุ่มอาชีพสตรีที่ผลิตผ้าพื้นเมือง เสื่อกก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงได้แก่ ผ้าโควา ซึ่งเป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ ทำให้ได้สัมผัสกลิ่นไอของอำเภอโนนสุวรรณที่เป็นถิ่นน้ำแร่และเป็นสถานที่เลี้ยงโคนมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์

 

บ้านทุ่งพัฒนา

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • การสาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าโควา
 • การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
 • การทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/ผ้าขาวม้า
 • การทอเสื่อกก
 • การนวดแผนโบราณ
 • ชมสวนกล้วยคาเวนดิช
 • ชมแปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสาน
 • เที่ยวป่าชุมชน
 • กิจกรรมไหว้พระ
 • ชิมอาหารท้องถิ่นรสไทยแท้ / นอนโฮมสเตย์

การสาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าโควา เป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ ทำให้ได้สัมผัสกลิ่นไอของอำเภอโนนสุวรรณที่เป็นถิ่นน้ำแร่และเป็นสถานที่เลี้ยงโคนมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู