โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กระผมและผู้ปฏิบัติงานตำบลเสม็ดได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมนตำบลเสม็ดให้มีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิท ก่อนทำการออกกำลังกาย ทางผู้จัดกิจกรรมได้มีการวัดความดันและความพร้อมของร่างกายผู้เข้าอบรมถ้าผู้ใดมีร่างกายที่พร้อมจึงจะสามารถเข้าฐานทดสอบสมรรถภาพทางกายได้

หลังจากเข้าฐาน ก็จะมีการออกกำลังกายกับอุปกรณ์ในวิธีต่างๆ เช่น โยคะ ลูกบอล กระบอง ยางยืด คาดิโอ เป็นต้น

ลิงค์วีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=ibp73qWNSoU

อื่นๆ

เมนู