กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเดือนนี้กระผมเเละทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงเเละจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า O-TOP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

          จากวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนแต่ละท้องที่ นำมาสู่วัฒนธรรมอันดีที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ผ้าไหมเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอีสานที่มีการประดิษฐ์ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของถิ่นนั้น สะท้อนถึงความเป็นอยู่ ความเจริญรุ่งเรือง การใช้ชีวิตประจำวัน ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าไหมตีนแดงเป็นเอกลักษณ์ของคนบุรีรัมย์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมขอม เป็นไหมที่โดดเด่นด้วยสีแดงสดสวยงาม เลื่องชื่อเมื่อพูดถึงผ้าไหมตีนแดงต้องนึกถึงผ้าไหมของบุรีรัมย์

          ผ้าไหมแต่ละพื้นที่ของบุรีรัมย์จะมีลวดลายตามความนิยมของแต่ละพื้นที่ แต่ยังคงเอกลักษณ์คือตีนแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผ้าไหมบุรีรัมย์นั่นเอง

ผ้าไหมนาโพธิ์ในจังหวัดบุรีรัมย์มักจะได้รับรางวัลจากการประกวดในที่ต่าง ๆ โดยผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือผ้าไหมมัดหมี่ ลักษณะเด่นคือ เนื้อจะแน่น เส้นไหมละเอียด เป็นผ้ามัดหมี่ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย

         พวกเราทีมงาน U2T ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพกลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่ตำบลบ้านคู โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านคู เป็นสถานที่จัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมาจาก สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด บ้านโนนตะคร้อ บ้านโคกเมฆ และบ้านทุ่งบ่อ ในการอบรมได้เรียนเชิญ รศ. สมบัติ ประจญศานต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทอผ้าไหม มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในเรื่องการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่โดยใช้เทคนิคการสร้างลายใหม่จากแม่ลายที่มีอยู่ ด้วยการคัดลายผ้า และนำลายผ้าจากหลาย ๆ ผืนมาเรียงต่อกันเกิดเป็นลายใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะจากการมัดเส้นไหม เรียกว่ามัดหมี่ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้สมาชิกเกิดแนวคิด และเทคนิคใหม่ ๆ ในการออกแบบลายผ้าที่ไม่ซ้ำใครถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แปลกใหม่อีกวิธีหนึ่ง

         การจัดอบรมด้านการทอผ้าไหมครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรกจัดขึ้นที่ ศาลากลางบ้านบ้านโนนตะคร้อในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก และในครั้งที่สองนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอีกเช่นเดียวกัน

แผนการดำเนินงานต่อไป

        ในส่วนแผนการดำเนินงานอบรมครั้งต่อไป ทางทีมงานได้วางแผนการจัดอบรมในวันที่ 21 ก.ค. นี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ ซึ่งกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ พวกเราชาว U2T รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมของตำบลบ้านคู และหวังว่าการจัดอบรมจะสามารถช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตำบลบ้านคูได้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบทความนี้จนจบนะครับ ขอบคุณครับ

การออกแบบลายผ้าไหม

              

   

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู