ดิฉัน นางพนารัตน์ ชำนิกล้า ประชาชนทั่วไป ต. บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พบว่าทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนโดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชม ซื้อขาย ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  คนในชุมชนมีอาชีพ รายได้และเกิดความเข้มแข็ง สำหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น บ้านโนนตะคร้อ ต. บ้านคู อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ มีสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรสวนอินทผลัม สวนสุขใจอินทผลัม เป็นสถานที่ที่เพื่อนบ้านต่างอำเภอให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จะมีคนไปถ่ายรูปและซื้ออินทผลัมราคาไม่แพง กก. ละ 400 – 500 บาท สถานที่เป็นธรรมชาติร่มรื่น ทางเจ้าของสวนจะจัดสถานที่ถ่ายรูป และสถานที่จำหน่ายสินค้าและที่นั่งเล่น ช่วยเพิ่มรายได้ให้ทางครอบครัวอย่างมาก ทางสวนจะเริ่มจำหน่ายอินทผลัมช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม อินทผลัมที่สวนจะมี 2 สายพันธุ์ พันธุ์บาร์ฮีและพันธุ์โคนิซี รสชาติจะหวานกรอบอร่อย

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอินทผลัม

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่สวนสุขใจอินทผลัม

 

       แผนการในการดำเนินงานต่อไปทีม AG01(02) มีแผนการดำเนินงานในปลายเดือน พ.ค 2564 จะลงพื้นที่พัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับชาวบ้านโนนสะอาดควบคู่กับเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านผ่านระบบU2Tให้ได้เยอะที่สุด

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่ทำความดี จิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดบ้านโนนสะอาด

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่ทำความดี จิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดบ้านโนนสะอาด

อื่นๆ

เมนู