ดิฉันนางสาว ชนัฐดา หลวงมัจฉา  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

กิจกรรมกลุ่มAG01(2) เดือนกันยายน

-คณะทีมงานได้ติดตามลายผ้าไหมเพื่อเตรียมความพร้อมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

-คณะทีมงานได้มีการประสานงานไปยังผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพื่อขอใช้สถานที่ในชุมชน

-ทีมงานในพื้นที่จัดเตรียมสถาที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

-เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำน้ำหนักชีวภาพ

เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ

สูตรทำน้ำหมักชีวภาพ ที่ทำจากหน่อกล้วย มีชื่อเรียกว่า จุลินทรีย์หน่อกล้วย มีสรรพคุณ ใช้ป้องศัตรูพืช รักษาโรคจากเชื้อราและแบคทีเรีย

มีวัสดุทั้งหมดมี 5 อย่างดังนี้

1 หน่อกล้วยขนานเล็ก ความสูงไม่เกิน1 เมตร หรือ 3กิโลกรัม

2  กากน้ำตาล 1ลิตร

3 น้ำฝนหรือน้ำประปา ที่ไม่มีคลอรีน 3ลิตร

4 EM 3ลิตร

5ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1ใบ

 วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ

1 สับหน่อกล้วยให้ละเอียด

2เติมน้ำ เติมกากน้ำตาลและEM 3ฝาลงไป คนให้เข้ากัน15นาที

3เติมหน่อกล้วยสับละเอียดลงไป คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง กดวัสดุหมักให้จมลง ปิดฝาถัง เก็บในร่ม10วัน แล้วนำไปกรองเอาเฉพาะน้ำ นำไปใช้ได้เลย

 

การใช้น้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมัก10 cc ต่อ น้ำ20 ลิตร

นำไปฉีดพ่นหรือรด พืช ผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่างๆ ในช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆ ทุกๆสัปดาห์

จะทำให้ พืช ผักหรือไม้ผล โตไว มีใบเขียว ทนโรคและไม่มีแมลงรบกวน จะทำให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ที่สำคัญเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ปลอดสารพิษ 100%

ประโยชน์ ของน้ำหมักชีวภาพ

1 ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ในดินและน้ำ

2 ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนอุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น

3 ช่วยย่อยสลายอินทรีย์ในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยไม่ต้อง ใช้พลังงานมาก

4 ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ

5 ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทําให้ผลผลิตสูงและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น

6 ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไวได้นาน

แผนการดำเนินงานต่อไป

ใน​เดือน​ ตุลาคม​ 2​564 มี​การ​วางแผน​การ​ดําเนิน​งา​น ​ติดตาม​การ​ปลูก​ผัก​อินทรีย์ปลอด​สาร​พิษ​และ​วิธี​ทําระบบ​นํ้าหยด​ ยื่นเรื่อง​ขอ​มาตรฐาน​ผลิตภัณฑ์​ชุมชน​ให้กับ​กลุ่ม​ทอ​ผ้า​ไหม​ พัฒนา​ตลาด​ออนไลน์​ผลิตภัณฑ์ชุมชน​ผ่าน​เพจ​ Facebook และ ควบคู่ไป​กับ​การ​วิเคราะห์ข้อ​มูล​ และ​สรุป​ผล​ของ​ข้อมูล​เพื่อ​ใช้เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู