รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของ AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

ออกหน่วย SDU ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40 และรับสมัครของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ออกหน่วย SDU ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40 และรับสมัครของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ณ บ้านสวนฟรุ๊ตกาเด้นท์ ตำบลดเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

สแกนแฟ้มขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทำทะเบียนคุมเอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 

และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่น จัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  วิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  และส่งหนังสือแจ้งเตือนชำระหนี้ของผู้ประกอบการ

อื่นๆ

เมนู