ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ  15 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของชุมชนในตำบลบ้านคู

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 • ประชุมงานกับทีมงาน AG01(2) ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงหน้าที่และรายละเอียดของกิจกรรม
 • ทีมงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่นของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการมอบสื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ สแตนดี้ การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง สติ้กเกอร์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู เพื่อที่จะนำไปพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับคุณภาพ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น อาจารย์ ดร. ธเนศ เฮ่ประโคน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น อาจารย์ ดร. ธเนศ เฮ่ประโคน

โดยในกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มเชิงวิถีชีวิต : ทอผ้าไหม , ทอเสื่อ บ้านหนองผักบุ้ง
 • กลุ่มเชิงเกษตร : ปศุสัตว์, ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ,อินทผลัม , โคกหนองนา 
 • กลุ่มเชิงวัฒนธรรม : หลวงพ่ออูป  วัดดอนกลาง
 • กลุ่มสถานที่พัก : รีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา , คาเฟ่ ยูนา

กลุ่มเชิงวิถีชีวิต

ลายผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ “กุญเเเจไม่มีรูไข”

       จุดเริ่มต้นของลวดลายที่เกิดจากคนในหมู่บ้านท่งบ่อรุ่นปู่ย่า ตายาย เอกลักษณ์ของลายจะมีความต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดจนทำให้เกิดลายตามภาษาชาวบ้านว่า “กุญเเจบ่มีฮูไข” ลายนี้เป็นลายที่ทอเรื่อยมา จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงทุกวันนี้ บ้างก็เรียกว่า “ลายกำเเพงเมืองจีน” ซึ่งชาวบ้านได้นำเอาสิ่งที่มีคุณค่าในหมู่บ้านของเราใข้ย้อมผ้าไหม โดยนำโคลนตมที่เกิดตามธรรมชาติ โคลนตมจากบ่อควายนอนเเละโคลนจากรากบัว ซึ่งโคลนเเต่ละที่จะทำให้เกิดสีต่างกัน
ผ้าทอที่ได้จากสีโคลนตมจะมีเอกลักษณ์พิเศษ ทำให้ผ้าไหมสีไม่ตก และขึ้นเงา วาว สวยงาม

กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ

      ชาวบ้านโนนตะคร้อเป็นหมู่บ้านที่ทำได้ทุกลาย ตั้งเเต่ลายดั้งเดิมจนถึงลายที่กำลังอินเทรนกันมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นลายหมี่จรวดน้อย ลายนางเอก ลายปลาซิล ลายนพเก้า ลายนกยูง ลายขอเจ้าฟ้า หรือลายอื่นๆ อีกมากมาย แต่ลายในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ ลายขอเจ้าฟ้า เนื่องจากเป็นลายพระราชทาน ทางกลุ่มของเราทำอย่างพิถีพิถันและประณีตมาก ตั้งเเต่ขั้นตอนการปลุกและการเลี้ยงหม่อนไหม การมัดลาย การย้อมสีจนถึงการทอผ้า การเลี้ยงหม่อนไหม ทางเราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

      จุดเริ่มต้นของผ้า เริ่มต้นจากลายขอที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ของเรา ทางกลุ่มได้พัฒนาลายขึ้นมาใหม่ นำลายคมห้า และลายดาวล้อมเดือน มารวมกันได้เกิดเป็นลายให้ขึ้นมา และกลุ่มเราได้ตั้งชื่อ ลายขออมรเทพ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ได้มาจากชื่อของโรงเรียนที่มี 4 หมู่บ้าน ในลายผ้าของเราใช้ลายขอสี่ตัวประกอบกันเชื่อมโยงไปกับลายดาวล้อมเดือน หมายถึง ความสามัคคีของคนในชุมชนของเรา

ทอเสื่อ บ้านหนองผักบุ้ง

 จุดเด่น

      ในกลุ่มทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง ก็จะมีตัวแทนคิดออกแบบลายให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายที่ออกแบบเองเกิดจากความพยายามลองผิดลองถูก ความประทับใจที่เห็นจากลายอื่นแล้วนำมาประยุกต์เป็นลายของตัวเอง เช่น ลายข้าวหลามตัด ลายปีกหงส์ ลายดอกพิกุล ลายผักแว่น เป็นต้น

ราคา

 • 3 พับใหญ่ 1,000 บาท (มีลาย)
 • 3 พับเล็ก 600 บาท

กลุ่มเชิงเกษตร

โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ 

 • นำเอาความพอเพียง พอกิน พอใช้  ของพระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ทำให้เรามีอยู่ มีกิน มีสภาพจิตใจแข็งแรง มีสุขภาพดี
 • ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ผักปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

 • มีแปลงผักที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอนาโพธิ์
 • เป็นผักปลอดสารพิษ 100%
 • มีการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
 • มีการจัดเทศกาลกินผัก ช่วงเดือนมกราคม

สวนอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ

 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ (พ.ศ.2563)
 • สามารถเยี่ยมชม เยี่ยมชิม อินทผลัมได้อย่างจุใจ
 • คอนเซป คือ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์
 • มีสถานที่กว้างขวาง มีมุมถ่ายรูปสวยๆ

ฟาร์มโคขุน บ้านโคกพงาด

 • เป็นฟาร์มที่ต้องการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้
 • มีการจัดการเลี้ยงที่ดี มีความสะอาด และโคขุนทุกตัวมีสุขภาพดี
 • ไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดง
 • นำมูลวัวไปทำเป็นปุ๋ยคอก

กลุ่มเชิงวัฒนธรรม

หลวงพ่ออูป  วัดดอนกลาง

ความเป็นมา
      เป็นพระพุทธรูปเก่าเเก่ สร้างด้วยเเก่นไม้จันทร์ (ศิลปะลาวโบราณ) เป็นพระพุทธรูปปรางค์กรัชกาย ดวงตาสร้างด้วยพลอยสีดำ มีอายุราว 200 กว่าปี สันนิษฐานมาจากมีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสีครอบสถูปไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2480 ดวงตาของหลวงพ่ออูปเเต่เดิมได้ถูกขโมยไปและได้เปลี่ยนดวงตาใหม่เป็นเเก้ว

ด้านความเชื่อ
      ชาวบ้านเชื่อกันว่า เมื่อเดินทางผ่านต้องขออนุญาต บอกกล่าวให้ท่านทราบ หากลบหลู่จะมีอันเป็นไป หรือประสบโชคร้ายในชีวิต ซึ่งหลวงพ่ออูป ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มสถานที่พัก

รีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา

หญิงลี ศรีจุมพล นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่

บริการ

 • ห้องพักหลังเล็ก 490 บาท หลังใหญ่ 690 บาทต่อคืน โปรโมชั่นเล่นน้ำฟรี กลางคืนอากาศดี เย็น เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน
 • มีสวนน้ำให้บริการ ผู้ใหญ่ 50 บาท ถ้าไม่ลงเล่นน้ำมีคูปองแลกน้ำแลกอาหารได้ในราคา 39 บาท
 • เปิดเวลา 08:00-20:00 น.
 • มีบริการสถานที่จัดงานเลี้ยง
 • มีบริการสถานที่จัดอบรม

ยูนาคาเฟ่   

 • เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีจุดเช็คอิน ถ่ายรูป
 • เป็นร้านกาแฟ อาหารและเครื่องดื่ม
 • เปิด เวลา 09:00-19:00 น.

      การมอบสื่อการท่องเที่ยว

      อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ สแตนดี้ การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู และมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม ตรายาง สติ้กเกอร์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู 

ภาพถ่ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” ของชุมชนในตำบลบ้านคู

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบเรียบร้อย

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน

      เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางทีมงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกัน  อย่างเช่น การตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติในการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น
 2. ได้เรียนรู้การเข้าหาชุมชน  เพื่อหาข้อมูลในการทำกิจกรรมต่างๆ
 3. ได้เรียนรู้วิธีเล่าเรื่องราวอย่างไรให้ดึงดูดผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
 3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู