1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ถ่ายทำ VDO การออกแบบโครงสีผ้าทอมือและออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู

บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ถ่ายทำ VDO การออกแบบโครงสีผ้าทอมือและออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู

            ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม เพื่อตัดต่อ VDO ผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำโปสเตอร์กับแผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญในตำบลบ้านคู และถ่ายทำ VDO การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีผ้าทอมือ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

            วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2564 ได้จัดทำ VDO สรุปรายงานผลไตรมาสที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  และสรุปงานไตรมาสที่ 2 เดือนมิถุนายนกับกรกฏาคม พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรายงานความคลืบหน้าของการทำงาน ผ่านทางออนไลน์

          วันที่ 29-31 กรกฏาคม 2564 ได้ทำการออกแบบโปสเตอร์และแผ่นพับ ที่มีเนื้อหา แนะนำแหล่งสถานที่สำคัญในตำบลบ้านคู ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ทราบ ว่าในตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น วัดบ้านดอนกลางหลวงพ่ออูป , โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ , สวนสุขใจ อินทผลัม , แปลงผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด , ต้นไทร 100 ปี บ้านโนนสะอาด และรีสอร์ท หญิงลี ลั้นลา 

                                                                                                  

 

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์เพื่อวางแผนในการปฎิบัติงาน

          วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2564 ได้ระดมความคิด ออกแบบโลโก้ ตราประจุภัณฑ์ ประจำกลุ่มทอผ้าไหม และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ กับทางทีมงาน U2T ประจำตำบลบ้านคู

          วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดสระทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีผ้าทอมือ โดยมีคณะอาจารย์ประจำกลุ่ม พร้อมกับรองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านทอผ้าไหม ได้มาแนะนำวิธีการ ขั้นตอนการออกแบบโครงสีผ้าทอมือ หลักการการผสมสี ความรู้ด้านการใช้สีให้เหมาะกับลายผ้า แกสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม

                                                                                          

 

                                                                                          

 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ทำหน้าที่ อัพโหลดรูปภาพงานกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีผ้าทอมือ ที่ลงพื้นที่ไปในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง แก้ไขและปรับเปลี่ยนรูปแบบโลโก้ตราผลิตภัณฑ์ ประจำกลุ่มทอผ้าไหม ตามที่สมาชิกกลุ่ม ได้แนะนำเพิ่มเติมมา

 

                                                                                            

          วันที่ 8-12 สิงหาคา 2564 ได้ทำการตัดต่อ VDO การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีผ้าทอมือ เพื่อนำไปอัพโหลด เผยแพร่ในช่อง U2T BRU หน้าเว็ป www.youtube.com

วันที่ 13 – 30 สิงหาคา 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานชาว U2T ได้วางแผมงาน ติดตามเรื่องการผลิตลายผ้า เพื่อนำผ้าลายใหม่ มาขอจดทะบียนพาณิชย์ และยกระดับไปสู่สินค้า OTOP ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้ศึกษาแหล่งสถานที่สำคัญที่มีในตำบลบ้านคู เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านทางช่อง www.youtube.com
  2. ได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการผสมสีเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบลวดลายของเส้นไหม
  3. ได้เรียนรู้การแบบชั้นวรรณะของสี ว่าในแต่ละสี ให้อารมณ์ในการสื่อถึง ผู้ที่สนใจผ้าในแบบที่แตกต่างกัน
  4. ได้เรียนรู้การวางแผนงานในการจัดกิจกรรม ที่อยู่ภายใต้การรักษาระยะห่างจากเชื้อโควิด-19
  5. สามารถดึงศักยภาพสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลบ้านคู ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ในเดือนกันยายน ชาว U2T ตำบลบ้านคูมีแผนการดำเนินงาน ในด้านการ ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ให้ได้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ให้ได้ผ่านมาตราฐานที่จะสามารถนำสินค้าเหล่านี้ ยกระดับจากชุมชน ให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับตำบล และสามารถทำรายได้ผลกำไรเสริม ให้กับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู