ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม มีดังนี้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดิฉันและทีมงานนักศึกษาช่วยพี่บัณฑิตทำรายงานสรุปผลการทำงาน ไตรมาสที่ 1-2 และแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และผลงานที่คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย เพื่อไปนำเสนอรายงานให้กับทางคณะกรรมการประเมินหลักสูตร AG01

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทางอว.และอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน AG01 (2) และอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับฟังคำชี้แจงแก้ไขรายงานการสรุปผลการทำงาน

วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการทำงานในไตรมาสที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม) และไตรมาสที่ 2 (เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม) แผนงานดำเนินงานและผลงานที่คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งนำเสนอรายงานให้กับทางคณะกรรมการประเมินหลักสูตรผ่านทางระบบออนไลน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย สพ. ญ. เบญญา เบญจศรีรักษ์

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 • เตรียมโรงเรือน อุปกรณ์ แปลงหญ้า อาหารและน้ำให้พร้อมก่อนนำไก่เข้ามาเลี้ยง
 • พื้นที่เลี้ยงภายในโรงเรือน
  • ไก่ขุน 8 ตัว/ 1 ตารางเมตร และไก่พ่อแม่พันธุ์ 5-6 ตัว/ 1 ตารางเมตร
  • สัดส่วนตัวผู้ 1 ตัว ต่อ ตัวเมีย 5 ตัว
  • ต้องมีรังไข่อย่างน้อย 1 ช่อง/แม่ไก่ 4 ตัว
  • มีขอนนอนสำหรับไก่ ยกสูงจากพื้น 50 เซนติเมตร
  • แกลบใช้ปูพื้นต้องใหม่และแห้ง

การจัดการอาหาร น้ำ และยาสัตว์

 1. มีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ต้องไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
 2. น้ำที่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง/ไก่ชน ต้องสะอาด
 3. ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ำและอาหารต้องสะอาด
 4. มีการจัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและรักษาโรคอย่างเหมาะสม
 5. มีการใช้ยา วิตามิน และผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อที่มีทะเบียนถูกต้อง
 6. มีการใช้ยารักษาโรคภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์

โรคที่สำคัญในไก่พื้นเมืองและการควบคุมป้องกันโร

       1.โรคนิวคาสเซิล

อาการ

 • อ้าปากหายใจ ไอ
 • บวมที่รอบดวงตาและคอ
 • หัวและคอบิด ปีกห้อย เดินลากขา
 • อัตราการออกไข่ลดลงอย่างรวดเร็วหรือหยุดให้ไข่ เปลือกไข่บางหรือหยาบ ไม่มีสี ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำ
 • อุจจาระมีสีเขียว

การป้องกัน

        ใช้วัคซีน สเตรนเอฟ. หยอดจมูกหรือตาลูกไก่พื้นเมืองที่มีอยู่ 1-3 วัน ทำวัคซีน เสตรนเอฟ. ซ้ำอีกเมือไก่พื้นเมืองมีอายุ 21 วัน สามารถป้องกันโรคได้ 3 เดือน เมื่อไก่พื้นเมืองมีอายุ 2-3 เดือน ใช้วัคซีนสเตรนเอ็ม.พี. แทงผนังปีก 1-2 ครั้ง สามารถป้องกันโรคได้ 6 เดือน

       2.โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

อาการ

 • มีอาการทางระบบหายใจ หายใจไม่สะดวก อ้าปากหายใจ หายใจเสียงดังน้ำมูกไหล ตาแฉะ

การป้องกัน

       ทำวัคซีนหลอดลมอักเสบโดยหยอดจมูกหรือตา 1-2 หยดในลูกไก่พื้นเมืองเมื่อมีอายุ 14 วัน และทำวัคซีนหลอดลมอักเสบซ้ำอีกเมื่อลูกไก่พื้นเมืองมีอายุ 28 วัน สามารถป้องกันโรคได้ 3 เดือน
ข้อควรระวัน ห้ามใช้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ควรใช้
วัคซีนชนิดนี้ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์

      3.โรคฝีดาษ 

อาการ

 • มีเม็ดขึ้นตามใบหน้าหรือหงอน บางครั้งพบเม็ดสีเหลืองในบริเวณปากและลิ้น ไก่พื้นเมืองจะเจ็บปากและลิ้น กินอาหารไม่ได้ ถ้าเกิดมีโรคแทรกก็จะตายไปในที่สุด

การป้องกัน

      ทำวัคซีนฝีดาษไก่โดยการแทงผนังปีก 1-2 ครั้ง กับลูกไก่พื้นเมืองที่มีอายุ 7 วัน สามารถป้องกันโรคได้ 1 ปี

  4.โรคอหิวาต์เป็ด-ไก่

อาการ

 • จะแสดงอาการตัวร้อนจัด หายใจไม่สะดวก หงอนเหนียงเปลี่ยนเป็น สีดำคล้ำ

การป้องกัน

       ทำวัคซีนอหิวาต์ไก่พื้นเมืองโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 ซี.ซี. กับไก่พื้นเมืองที่มีอายุ 2 เดือนการรักษา ช่วยได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะหรือซัลฟาคิวน็อกซาลีนละลายน้ำให้กิน

แผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไปทีม AG01(2) มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ กันยายน 2​564 โดย​ทําการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด และ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู