กะผมนายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ลงไปถ่ายทำภาพนิ่งการทำงานของทีมงาน พร้อมทั้งถ่าย VDO การทำงาน ความเคลือบหน้า ของการปฏิบัติงงานในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีการทำงานในเดือนกันยายน ดังนี้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 1-2 กันยายน 2564 ประสานงานกับทีมงาน U2T ที่อยู่ในพื้นที่เรื่องอุปกรณ์ เอกสารที่จะนำไปใช้ในวันกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย ณ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษหมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รูปที่ 1. เตรียมอุปกรณ์ และถุงยังชีพไปมอบให้แกศูนย์กักตัวที่ตำบลบ้านคู

     วันที่ 3 กันยายน 2564 ถ่ายภาพนิ่ง ถ่าย VDO เก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย ณ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษหมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รูปที่ 2. ถ่ายทำ VDO การทำน้ำหมักชีวภาพ

     วันที่ 4-7 กันยายน 2564 ตัดต่อ VDO กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย ณ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษหมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาพนิ่งในวันจัดอบรม เพื่อนำมา Upload YouTube ในช่อง U2T BRU ครับ

รูปที่ 3. ตัดต่อ VDO การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย

     วันที่ 8-9 กันยายน 2564 ประสานงานกับทีมงาน U2T ในตำบลบ้านคู เพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมอุปกรณ์ สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการรวบรวมเอกสารและผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น ผ้าไหม ผ้าพันคอ เพื่อที่จะนำไปตรวจมาตรฐานผ้า และนำไปขอขึ้นทะเบียนสินค้าประจำชุมชน ให้กับกลุ่มทอผ้าตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

รูปที่ 4. ถ่าย VDO แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

     วันที่ 10 กันยายน 2564 ถ่ายภาพนิ่ง ถ่าย VDO เก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการรวบรวมเอกสารและผลิตภัณฑ์สินค้า ณ โรงเรียนวัดสระทอง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาพบรรยากาศ การมอบถุงยังชีพ ให้กับสถานกักตัวประจำตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

รูปที่ 5. การบดเรียบให้ผ้าไม่ยับแทนการบิดผ้า

รูปที่ 6. นำผ้าที่บดและตากแห้งแล้ว มารีดเรียบอีกครั้ง

     วันที 11-14 กันยายน 2564 ตัดต่อ VDO กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และภาพนิ่งในวันจัดอบรม เพื่อนำมา Upload YouTube ในช่อง U2T BRU ครับ

รูปที่ 7. ตัดต่อ VDO การออกแบบโลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า

     วันที 15-30 กันยายน 2564 ประสานงานและดำเนินงาน ในเรื่องของเอกสารสื่อเชิญชวน โปสเตอร์ แผ่นผับ ตราโลโก้ กล่องบรรจุภัณฑ์ กับทางโรงพิมพ์ เพื่อให้ดำเนินการผลิตสื่ออุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อนำไปให้ทางกลุ่มทอผ้า และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ได้มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

รูปที่ 8. ส่งสื่อโปสเตอร์ แผ่นผับ ตราโลโก้ กล่องบรรจุภัณฑ์ กับทางโรงพิมพ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้ศึกษาแหล่งสถานที่สำคัญที่มีในตำบลบ้านคู เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านทางช่อง youtube.com
  2. ได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย
  3. ได้เรียนรู้การอบหอมในผ้าทอมือ
  4. ได้เรียนรู้การวางแผนงานในการจัดกิจกรรม และการแบ่งหน้าที่ การประสานงาน
  5. สามารถดึงศักยภาพสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลบ้านคู ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ในเดือนตุลาคม ชาว U2T ตำบลบ้านคูมีแผนการดำเนินงาน ในด้านการ ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ให้ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ่านมาตราฐานที่จะสามารถนำสินค้าเหล่านี้ ยกระดับจากชุมชน ให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับตำบล และสามารถทำรายได้ผลกำไรเสริมให้กับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหม พร้อมทั้งเตรียมแผนการทำงานต่อไปคือ การทำให้ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นพื้นที่กลุ่มการเรียนรู้ที่เต็มรูปแบบครับ

 

อื่นๆ

เมนู