ดิฉัน นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำปุ๋ยหมักและการอบรมผ้านุ่มและผ้าลื่น

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

วันที่ 3 กันยายน 2564 ลงพื้นที่อบรมเรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สูตร 1
ส่วนผสม -ไข่ 3 ฟอง -ผงนัวกะปิแทนได้ -น้ำ 1.5 ลิตร วิธีทำ ใส่เปลือกไข่บดเพิ่มแคลเซียม เพื่อความกรอบ รสชาติดี
-ไข่ 1 ช้อน ไม่ควรใส่ไข่เยอะเกิน 1 ช้อน อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำเน่าได้  น้ำ 1.5 ลิตร เขย่าเล็กน้อย นำขวดไปตั้งกลางแดดได้เลย ใช้เวลาประมาณ 7 วัน น้ำจะเป็นสีแดง
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตร 2
ส่วนผสม -ขุดหน่อกล้วยช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามืด เพราะจุลินทรีย์ยังไม่ออกจากต้นกล้วย -สับให้ละเอียด 7 กิโลกรัม
ใส่กากน้ำตาล 1 ถ้วยตวง/7กิโลกรัม
การทำปุ๋ยหมัก -แกรบ 4 กระสอบ เพิ่มใบจามจุรีได้ (ถ้ามี) -ปุ๋ยคอก 2 กระสอบ -พด.1 ผสมน้ำและกากน้ำตาล แล้วเอาไปเทลงแกรบเพื่อให้แกรบชุ่มแล้วผสกับปุ๋ยคอก นำน้ำที่ผสมกากน้ำตาลและสารเร่งเคมีรดให้ชุ่มและผสมให้เข้ากัน -หาผ้ามาคลุมไว้ -3 วันแรกควรเปิดและคนๆเพื่อเป็นการระบายความร้อน สำรวจความชื้น ถ้าแห้งเกินไป ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้น -ใช้เวลาในการย่อย 30-45วัน

         
             

         

             

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564  อบรมเรื่องการทำผ้านุ่ม ผ้าลื่นและผ้าหอม เลือกลายโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ที่โรงเรียนวัดสระทอง 
ช่วงเช้า จะเป็นการทำผ้านุ่มกับผ้าลื่น โดยใช้สารเคมี
ช่วงบ่าย อธิบายการใช้สารเคมีและการทำผ้าหอม

           

           

ในส่วนของการฝึกทักษะผ่านแล้วทั้ง 4 ด้านได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้รู้จักการทำปุ๋ยหมัก 
2.ได้รู้จักการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
3.ได้รู้จักการทำผ้านุ่ม ผ้าลื่น ผ้าหอม

แผนการทำงานในเดือนต่อไป
ในเดือนตุลาคม ชาว U2T ตำบลบ้านคูมีแผนการดำเนินงาน ในด้านการ ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ให้ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ่านมาตราฐานที่จะสามารถนำสินค้าเหล่านี้ ยกระดับจากชุมชน ให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับตำบล และสามารถทำรายได้ผลกำไรเสริมให้กับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหม พร้อมทั้งเตรียมแผนการทำงานต่อไปคือ การทำให้ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นพื้นที่กลุ่มการเรียนรู้ที่เต็มรูปแบบ

อื่นๆ

เมนู