รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564


สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของ AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

          ประชุมวางแผน การถ่ายทำวิดีโองานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง บุรีรัมย์ คาสเซิล (BURIRAM CASTLE)


ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายให้ เป็นทีมถ่ายทำวีดิโอ จัดหามุม และเก็บภาพบรรยากาศ เพื่อจัดทำวิดีโองานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง บุรีรัมย์ คาสเซิล (BURIRAM CASTLE)

สแกนแฟ้มขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลงในระบบอิเล็กทรอนกส์ พร้อมทำทะเบียนคุมเอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง

เช็คสถานะสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบสถานะสถานประกอบการของนายจ้าง

 

และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  การจัดพิมพ์หนังสือราชการลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ

เมนู