1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลวงพ่ออูป บ้านดอนกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลวงพ่ออูป บ้านดอนกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวจิตรเลขา  เจนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านคู วัดบ้านดอนกลาง หลวงพ่ออูป

ประวัติ/ที่มา

 หลวงพ่ออูป เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยแก่นไม้จัน ประดิษฐาน อยู่ที่วัดบ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระพุทธรูปไม้ปางสมาธิ หน้าตักกกว้าง ประมาณ 40 เซนติเมตร สูงประมาณ 60 เชนติเมตร ดวงตาทำด้วยพลอยสีดำ แต่ถูกขโมยไป ในปี พ.ศ.2480 ชาวบ้านโดยการนำของจารย์เอ้ง เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนกลาง ในสมัยนั้นได้เปลี่ยนดวงตาให้สมบูรณ์ด้วยแก้ว ต่อมาอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ทำพิธีเปลี่ยนดวงตาให้ใหม่เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2544 หลวงพ่ออูป คาดว่าสร้างมาได้ประมาณ 200 ปี มีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบ ด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสี ครอบองค์หลวงพ่ออูปไว้ บริเวณที่ตั้ง เป็นวัดเก่าแก่ มีต้นโพธิ์ ธาตุ และเสาสิม ทำด้วยต้นมะค่าปรากฎอยู่ ด้านทิศใต้ของวัด พร้อมต้นตาลที่มีอายุยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ด้วย แต่ปัจจุบัน ต้นโพธิ์ใหญ่ เสาสิม และต้นตาล ได้ถูกทำลายด้วย เครื่องจักรที่ทางราชการก่อสร้างถนน ร.พ.ช. และชลประทานขนาดเล็กที่บ้านดอนกลาง เมื่อ ปี พ.ศ. 2516
หลวงพ่ออูป เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธา ของหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงมาเป็นเวลายาวนาน เชื่อกันว่า คน หรือ สัตว์ที่เดินทางผ่านมาต้องขออนุญาต บอกกล่าวและคารวะ ให้ทราบหากลบหลู่จะมีอันเป็นไป หรือประสบโชคร้ายในชีวิต

ภาพที่ 1. หลวงพ่ออูป

ภาพที่ 2. วิหารครอบพระสถูป

 

จุดเด่น ของหลวงพ่ออูป คือ ดวงตาทำด้วยพลอยสีดำ รูปทรงการสร้างหลวงพ่ออูปสร้างด้วยแก่นไม้จัน ประดิษฐาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วิหารหลวงพ่ออูป ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน
ทำอะไร ชีวิตประจำของเราก็จะมักเกี่ยวข้องกับการขอพร ไหว้พระอยู่เสมอ สำหรับสายเที่ยวก็ได้ สายบบุญก็ดี แวะมากราบไว้ขอพรพระ และทำบุญกันค่ะ

ภาพที่ 3. ผู้ให้ข้อมูล นายอภิชา นามกิจรุ่งเรือง

ภาพที่ 4. กราบไว้ขอพร

อื่นๆ

เมนู