1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงเเละอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงเเละอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเดือนนี้ดิฉันเเละทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงเเละจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า O TOP

กิจกรรมและผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน มีดังนี้

วันที่ 20 พฤษภาคมและวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน AG01 ประชุมเรื่องที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และเรื่องการลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ อบต.บ้านคู โดยเชิญผู้นำของเเต่ละหมู่บ้านมาเข้าร่วมอบรมและมีกิจกรรมรณรงณค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในการอบรมทางทีมงานเเละผู้เข้าร่วมอบรมก็ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 คือมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คนโดยเนื้อหาในการจัดกิจกรรมมีดังนี้ ทางทีมงานจะถามจุดเด่น จุดด้อยเเละความต้องการของหมู่บ้านนั้น ๆ จากผู้นำชุมชนของแต่ละบ้าน และจะให้ผู้นำเขียนเเละเสนอมาโดยจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจะคอยอธิบายเเละชี้เเนะว่ามีส่วนไหนบ้างที่ทางอว.จะสามารถช่วยได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ในส่วนของการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในวันที่ประชุมนั้นมีหนึ่งในของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จึงได้มาให้ความรู้ในการป้องกันโควิด 19 และให้ความรู้ก่อนเเละหลังการรับวัคซีน ดังนี้ ก่อนรับวัคซีนควรปฏิบัติดังนี้ 1. พักผ่อนให้เพียงพอ 2.ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ 3. งดคาเฟอีนเเละน้ำอัดลม และหลังรับวัคซีนควรปฏิบัติดังนี้ 1.พักรอดูอาการ 30 นาที 2. อย่าเกร็งเเขนข้างที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 วัน 3. ดูอาการครบ 30 นาที วัดความดันโลหิตก่อนกลับ และอำเภอนาโพธิ์ได้ตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนคือวันละ 600 โดส แบ่งเป็นช่วงเช้า 300 โดส เเละช่วงบ่าย 300 โดส

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนวัดสระทองบริเวณพื้นที่เสี่ยง และที่ทางทีมงานเล็งเป้าหมายลงพื้นที่ทำความโรงเรียน เนื่องจากอีกไม่กี่วันจะเปิดเทอมเเละที่สำคัญคือยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็ก บริเวณที่ทำความสะอาดคือ บริเวณโรงอาหารเเละหอประชุม หลังจากทำควาามสะอาดเสร็จก็ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับทางโรงเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคี บริเวณที่ทำความสะอาดคือโรงอาหารและบริเวณรอบ ๆ อาคารโรงเรียนและหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็มีการมอบหน้ากากอนามัยเเละเจลล้างมือให้กับทางโรงเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2654 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP ณ บ้านโนนสะอาด หัวข้อที่อบรมคือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในการอบรมก็เป็นไปตามมาตราการการป้องกันโควิด 19 คือผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 คนและผู้เข้าร่วมอบรมเเละเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วม ผู้ที่เข้าร่วมอบรมคือกลุ่มสมาชิกที่ทอผ้าไหมทั้งที่เป็นกลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจเเล้วเเละที่ยังไม่จดทะเบียน โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าไหม ในการอบรมจะมีให้ชาวบ้านทำแบบทดสอบก่อนเเละหลังอบรมเพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากอบรมด้วย  

และมีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ กรกฎาคม 2​564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP อีกครั้ง เพื่อเป็นความให้ความรู้กับกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ

เมนู