ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชูชีพ  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเดือนนี้ดิฉันเเละทีมงานได้ลงพื้นที่จัดอบรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเรื่องการออกแบบลายผ้า

กิจกรรมและผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม มีดังนี้

วันที่ 30 และวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน AG01 เรื่องการจัดอบรมการออกแบบลายผ้าและเรื่องลงขายของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนในช่องทางออนไลน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดิฉันและกลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปช่วยพี่บัณฑิตทำรายงาน ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำในส่วนเนื้อหาของแผ่นพับท่องเที่ยวตำบลบ้านคู หาข้อมูลท่องเที่ยวและสรุปเนื้อหาลงในเเผ่นพับ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับผ้าไหมเรื่องการออกแบบลายผ้า ณ อบต.บ้านคู  เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ยังมีการระบาดและมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน ในการจัดอบรมในครั้งนี้ทางทีมงานและผู้เข้าร่วมอบรมก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ก่อนเข้าร่วมอบรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือและลงชื่อเข้าร่วมอบรมเรียบร้อย 

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาให้ความรู้โดยตรงกับกลุ่มชาวบ้าน ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มทอผ้าไหมจากบ้านทุ่งบ่อ บ้านโนนสะอาด บ้านโคกเมฆและบ้านโนนตะคร้อ ก่อนเริ่มอบรมทางทีมงานได้เตรียมหนังสือคู่มือในการออกแบบลายผ้าแจกให้กับชาวบ้านคนละเล่ม  การอบรมจะเเบ่งออกเป็นกลุ่มตามหมู่บ้าน วิทยากรได้สอนการออกแบบและแนะนำการออกแบบลายผ้าและลองให้ชาวบ้านออกแบบลายผ้าไหมของตัวเองกลุ่มละ 2 ลาย และนำมาเสนอแลกเปลี่ยนลายกัน วิทยากรได้ชี้เเนะแนวทางแต่ละลายว่าควรจะเป็นอย่างไร 

ส่วนตัวดิฉันคิดว่าการอบรมออกแบบลายผ้าในครั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านน่าจะได้วิธีการออกแบบและลายผ้าใหม่ ๆ ไปปรับใช้ได้จริงๆ  เพราะในการอบรมได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการออกแบบเอง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy)

แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2564 คือ ตามกำหนด วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จัดอบรมผ้าไหมเรื่องสี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังอาจจะต้องรอพิจารณาวันที่อีกทีและแนวทางการจัดอบรมที่จะเป็นไปได้ให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโควิด 19 ทีม AG01(2)  และ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

อื่นๆ

เมนู