ฉันนางสาว ชนัฐดา หลวงมัจฉา  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียด

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ หอประชุมองค์การ

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

มอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษของตำบลบ้านคู

 

ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู

ด้านโคขุน 

บ้านโนนตะคร้อ

ปัญหาที่พบ 1).โรคลัมปีสกิน 2.)โรคปาก-เท้าเปื่อย  3.)อายุได้เเต่ไม่เป็นสัด  4.)ผสมไม่ค่อยติด ติดลูกยา

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  หญ้าเนเปียร์ (ปั่น/บด), หญ้ากินรีสีม่วง (ต้นเเก่ต้องนำเอามาปั่น), หญ้าหวาน (ปั่น/บด), หญ้าธรรมชาติ, รำ

วัคซีนที่เคยใช้  วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย,  ยาเเก้ไข้ ยาฆ่าพยาธิ ยาฆ่าเห็บ หมัด เหา

บ้านคู (หมู่ที่ 14)

ปัญหาที่พบ โรคลัมปีสกิน โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคไข้หลังแข็ง ,เป็นตุ่ม , อุจจาระ , ผสมพันธุ์ยาก (อย่างน้อย3-5ครั้ง)

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้ หญ้าตามธรรมชาติ หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูซี่ หญ้าหวาน , ฟางอัด (จ้างมาอัดก้อน 16 บาท ซื้อ3 ก้อน 100 บาท) , หัวอาหาร (กระสอบละ 260-300)

วัคซีนที่เคยใช้  วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย (ใช้ตัวละ 2 cc ใช้กับวัวอายุ6เดือนขึ้นไป ห้ามใช้กับวัวที่ตั้งครรภ์)

วิธีป้องกันรักษา ยาเขียวใหญ่ ยาม่วง + ปูนแดง ยาถ่ายพยาธิ กำมะถัน

บ้านโสกดินแดง

ปัญหาที่พบ โรคที่มาตามฤดูกาล โรคเท้า-ปากเปื่อย โรคลัมปีสกิน โรคไข้สามวัน (ตัวแข็ง ขาแข็ง) , ขาดแคนหญ้าและหัวอาหาร

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  หญ้าเนเปียร์ , หัวอาหาร , รำ , กากมัน , ฟาง

ด้านไก่พื้นบ้าน

บ้านโนนสะอาด

ปัญหาที่พบ  โรคตาตูม โรคหวัดไก่ โรคห่า

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  ข้าวเปลือก ข้าวสาร รำปลายข้าว

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านโนนตะคร้อ

ปัญหาที่พบ  โรคห่า

ไม่มีการทำวัคซีนป้องกันโรค

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้ ข้าวเปลือก , รำ

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านคู (หมู่ที่ 14)

ปัญหาที่พบ  โรคห่า

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  ข้าวเปลือก, รำ , ข้าวสาร,  ปลายข้าว

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านหนองลุมพุก

ปัญหาที่พบ  โรคฝีดาษ เกิดจากยุงกัด , โรคห่า เกิดจากติดเชื้อ

อาหารและวัตถุดิบที่ใช้  ข้าวเปลือก , รำผสมข้าว (1 ปิ๊บ = 350 บาท) , หัวอาหารผสมรำ (15 กก. = 450 บาท)

วัคซีนที่เคยใช้  ไม่เคยรับวัคซีน

การถนอมอาหารสำหรับโคและกระบือ 100 กิโลกรัม

มีวัตถุดิบ ดังนี้

1.หญ้าเนเปียร์ 100 กิโลกรัม

2.เกลือ

3.กระถิน

4.ถั่วฮามาต้า

วิธีการทำ

นำหญ้าที่สับไว้,กระถิน,และถั่วฮามาต้าเกลือโรยแล้วคนให้เข้ากัน

นำมาใส่ถุงปุ๋ยอัดให้แน่น ไล่อากาศออกให้หมดมัดปากถุงให้สนิทหมักไว้เป็นระยะเวลาในการหมักประมาณ 21 วันไม่ควรนำวางตากแดดอาจจะทำให้อาหารหมักเสียได้

การทำอาหารสำหรับไก่และสุกร100กิโลกรัม

วัตถุดิบ

ข้าวโพด50กก

รำสับละเอียด25 กก

ปลายข้าว10กก

ปลาป่น

กากถั่ว

น้ำมันพืช

กรดอะมิโน

ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเ เวลาเก็บ ไม่ควรเก็บใว้ในที่ชื้น ใส่ถังปิดฝาหลังจากนั้นนำไปให้ไก่หรือสุกรกินได้

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
  3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู