1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความเรื่องการจัดอบรมออกแบบลายผ้ามัดหมี่ และหน้าที่ในการถ่ายทำวีดีโองานในตำบลบ้านคู ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 กลุ่ม AG01(2)

บทความเรื่องการจัดอบรมออกแบบลายผ้ามัดหมี่ และหน้าที่ในการถ่ายทำวีดีโองานในตำบลบ้านคู ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 กลุ่ม AG01(2)

ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ โชตินอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) ในเดือนกรกฎาคมนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทำวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายของผ้ามัดหมี่ และการตรวจสอบคุณภาพของผ้าไหม เพื่อนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ช่อง You tube U2T ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณ พื้นที่ บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และองค์การบริหารส่วนตำบล ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทีมคณะอาจารย์ และวิทยากร ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ ในด้านผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบ้านคู โดยยกตัวอย่างเรื่องการผลิตผ้าไหมมาเป็นเรื่องหลังในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มทอผ้าไหม ในตำบลบ้านคู ได้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ และประจุภัณฑ์ ให้มีความสวยงามโดนเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับ

รูปที่ 1. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ ในด้านผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบ้านคู

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ชาว U2T ตำบลบ้านคู พร้อมทีมคณะอาจารย์ และวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการทอผ้าไหม และออกแบบประจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าไหม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้ วิธีการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ให้กับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมตำบลบ้านคู ได้ลองคัดแบบ คัดลายผ้า และนำลายผ้าแต่ละลายที่คัดได้มาเรียงต่อๆกันให้ได้ลวดลายใหม่ๆได้ลายแบบ

รูปที่ 2. การคัดลอกลายจากผ้าฝืนที่ทอเสร็จแล้ว

รูปที่ 3. นำลายที่คัดลอกแล้ว มาตัดเพื่อนำมาเรียงต่อกันเป็นลายใหม่

วันที่ 10 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า ได้ออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีในตำบลบ้านคู เพื่อนำมาเป็นเอกสารใช้ในการเชิญชวน พี่ๆ น้องๆ ประชาชนต่างถิ่น ได้มารู้จักกับตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งให้ได้มาชม มาถ่ายรูป มากราบไหว้ เริ่มต้นตั้งแต่มาถึงก็จะเจอ วัดหลวงพ่ออูป หรือวัดบ้านดอนกลาง ที่มีพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ ปรางสมาธิ เก่าแก่มี อายุประมาณ 200 ปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านดอนกลางมาเป็นเวลานาน ใครที่ผ่านไปมา ก็จะแวะเวียนมากราบไหว้ และขอพร สถานที่ต่อมา ก็จะเป็นสวนผลไม้ หรือสวนสุขใจอินทผลัม ที่มีเนื้อที่ 25 ไร่ และมีต้นอินทผลัมหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุ์บาร์ฮี พันธุ์โคนิซี พันธุ์จีทู เพราะให้ผลผลิตที่แน่นอน โดยมีการปลูกและดูแลในรูปแบบเชิงการเกษตร โดยมี คุณสุคณธ์คิ้วไธสง เจ้าของสวนสวนสุขใจอินทผลัม สถานที่ต่อไปคือสวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านโนนสะอาดโดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายนิติพงษ์ มนต์ไธสง เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมทั้งหากลุ่มเป้าหมายตลาดรับซื้อ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถเดินชมแปลงผักได้และการปลูกผักแบบขั้นบันไดที่อยู่รอบๆริมสระน้ำแถวสวนผักปลอดสารพิษ อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ คือ การทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนตะคร้อ โดยมีคุณยุคลธร ศุภกะ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ เป็นผู้ประสานงานและคอยออกแบบลวดลายผ้าไหม และมีการใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมลายผ้า เช่น สีครามจากรากและใบของต้นครามหรือต้นหอม สีเหลือง ได้จาก แก่นแขหรือแก่นแขแล แก่นขนุน ขมิ้น ส่วนสีตองอ่อน ได้จาก ต้นมะพูด เปลือกผลทับทิม เป็นต้น และสุดท้ายหลังจากเที่ยวมาเหนื่อยๆเราอยากแนะนำแหล่งสถานที่พักผ่อน รีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา ที่มีบรรยากาศห้องพักเรียบหรู เงียบสงบ พร้อมอาหารเช้าและเครื่องดื่ม นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีไว้รองรับงานจัดเลี้ยง เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ 4. อุปกรณ์ในการย้อมสีธรรมชาติ

ในส่วนของทักษะ 4 ด้านที่ได้เรียน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

ผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

            ชาว U2T ตำบลบ้านคู หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมอบรมเสสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ ให้กับสมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหมของตำบลบ้านคูกันแล้ว ก็ได้รับเสียงตอบรับจากทางกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมเป็นอย่างมาก และต้องการที่จะให้ทางชาว U2T เราได้ลงไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเดิม ในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหม เพื่อที่จะได้ต่อยอดไปในทิศทางที่ดี และทางกลุ่มทอผ้าไหมตำบลบ้านคู ก็เล็งเห็นถึงจุดประสงค์หลักในการศึกษาและพร้อมรับความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

แนวทางในการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

            ในเดือนสิงหาคม ชาว U2T ตำบลบ้านคู ได้มีการวางแผนงานในเรื่องของการออกแบบโลโก้ หรือตราประจุภัณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าในตำบลบ้านคู พร้อมทั้งเก็บภาพนิ่ง และวิดีโอการทำงานเพื่อนำมาเป็นสื่อไว้เผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ศึกษากัน รับชมกันต่อไปครับ

 

อื่นๆ

เมนู