สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดา พรไธสง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ในตำแหน่ง กพร ในกลุ่มของAG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 

ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องประชุม โรงอาหาร และห้องเรียนตามอาคารเรียน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล เพื่อน กพร. นักศึกษา และประชาชนกลุ่ม AG01(2) ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  ณ โรงบ้านวัดสระทอง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

ได้รับมอบหมายให้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

 

ดิฉันและคณะปฏิบัติงาน กพร ได้รับมอบหมายให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ถึงนายจ้าง เรื่องเชิญพบพนักงานเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่2) รวมไปถึง ส่งหนังสือถึงผู้ประกันมาตรา 39

ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในรูปแบบคลิปวีดิโอ และ infographic คุณสมบัติผู้สมัคร การคุ้มครอง และช่องทางในการชำระเงิน ในการเป็นผู้ประกันตนมตรา 40

 

และในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงทะเบียน scan เอกสารแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปยังผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ เรื่อง ขึ้นทะเบียนนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังสม พ.ศ. 2433  และเชิญพบพนักงานเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 2)เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู