ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์ได้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการทำลูกประคบ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โอฬารนวดไทย โดยมี อาจารย์โอฬาร ชูเกียรติสกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ครับ

 • ส่วนประกอบลูกประคบสมุนไพร
 • 1.ไพลตากแห้ง
 • 2.ผิวมะกรูดตากแห้ง
 • 3.ขมิ้นตากแห้ง
 • 4.ตะไคร้ตากแห้ง
 • 5.ว่านนาคา
 • 6.ใบมะขาม
 • 7.ดอกเกลือ
 • 8.การบูร
 • อุปกรณ์
 • 1.ผ้าดิบสำหรับห่อ
 • 2.เชือกรัด
 • 3.เขียง
 • 4.สาก
 • 5.ถ้วยตวง
 • 6.กรรไกร
 • 7.ถุงใส

วิธีทำลูกประคบสมุนไพร

 1. เริ่มต้นจับชายผ้า 2 ด้านขึ้นมาทบกัน โดยจับให้ครบทั้ง 4 มุม โดยเลือกมุมใหญ่เป็นมุมหลัก เพื่อที่จะทำการรมัดและทำด้ามจับลูกประคบ
 2. แต่งชายผ้าให้เรียบร้อยเป็นชายเดียวกัน จากนั้นนั้นจัดแต่งลูกประคบให้เป็นทรงกลมใช้เชือกรัดให้แน่น

อีกหนึ่งงาน ในการลงข้อมูลในระบบในระบบ cbd.u2t.ac.th การสำรวจเเต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

แหล่งท่องเที่ยว เช้น วัดท่าเรียบ หรือวัดต่างๆในเขตตำบลนาโพธิ์

ที่พัก / โรงแรม เช่น รีสอร์ทหรือที่พักต่างๆ

ร้านอาหารในท้องถิ่น เช่น ร้านข้าวขาหมู ร้านต่างๆที่ในเขตตำบลนาโพธิ์

อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เช่น มะม่วงกวน หรืออาหารตามฤดูกาลตามโอกาสที่ได้รับประทาน

เกษตรกรในท้องถิ่น เช่น เกษตรกรที่ประกอบอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลนาโพธิ์

พืชในท้องถิ่น เช่น หน่อไม้ ผักเเพรว เป็นต้น

สัตว์ในท้องถิ่น เช่น วัว ควาย หมูและสัตว์ต่างๆ ในชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจักรสาน การทอผ้าไหม

แหล่งน้ำในท้องถิ่น เช่น หนองอีโซ ที่เป็นเเลนด์มาร์คของชาวนาโพธิ์อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู