AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวพัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย ณ วัดหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ในโครงการอาจารย์เเละสมาชิกทุกท่านได้ร่วมมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางวัดร่วมกัน และอาจารย์ได้กล่าวเปิดงานเเละพูดถึงวัตถุประสงค์เเก่สมาชิกทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าวเปิดงานแล้วหลังจากนั้นได้เริ่มปฏิบัติงานร่วมกันในทันที ได้เริ่มปฏิบัติในเวลา 09:00 โดยจะมีกิจกรรมอย่างเช่น การทำปุ๋ยหมัก ปลูกต้นไม้ ปรับทัศนียภาพภายในวัดและรอบๆ   

 

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเข้าไปปรับปรุงทรรศนียภาพภายในวัดเเละเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันเเละเปลีายนความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพราะมีการปลูกต้นไม้ารทำปุ๋ยหมัก
โครงการนี้ได้ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ได้พูดคุยร่วมกันมากกว่าที่เคย ถือว่าทุกท่านได้ร่วมมือกันอย่างดีมากถึงเเม้ว่าอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามเเต่กิจกรรมก็ผ่านมาได้ดี

 

 

อื่นๆ

เมนู