ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในท้องถิ่นในตำบล ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนและหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และขั้นตอนการแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า โดยวิทยากรที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ทางเราได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

วัตถุดิบน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 

1เห็ดนางฟ้า 350 กรัม

2แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม

3กระเทียมเจียว 250 กรัม

4หอมแดงเจียว 250 กรัม

5พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม

6พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม

7เกลือ 5 กรัม

8น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม

9ผงปรุงรส 50 กรัม

10น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 

ขั้นตอนแรกคือเตรียมวัตถุดิบและชั่งตวงวัตถุดิบแต่ละชนิด เตรียมเห็ดโดยการฉีดเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะ ฉีดใบมะกรูดเป็นชิ้น

นำเห็ดที่ฉีกเป็นชิ้นมาคลุกผสมกับแป้งให้เข้ากัน จากนั้นนำเห็ดที่ผสมแป้งไปทอดในน้ำมันที่เดือดกำลังดี ทอดใบมะกรูด และตามด้วยทอดพริก

จากนั้นนำพริกทอด ใบมะกรูดทอดและเห็ดทอด รวมทั้งวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆมาคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่คลุกเสร็จแล้วมาปั่นในเครื่องปั่น นำน้ำพริกที่ได้นำมาใส่ภาชนะตวงใสในปริมาณที่เท่ากัน

 

 

อื่นๆ

เมนู