ข้าพเจ้า นางสาวจุฬาลักษณ์ เจือรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่  10 กรกฎาคม 2564 อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในท้องถิ่นในตำบล ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนและหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และขั้นตอนการแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า  โดยวิทยากรที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ทางเราได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

วัตถุดิบน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 1. เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
 2. แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
 3. กระเทียมเจียว 250 กรัม
 4. หอมแดงเจียว 250 กรัม
 5. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
 6. พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
 7. เกลือ 5 กรัม
 8. น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
 9. ผงปรุงรส 50 กรัม
 10. น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 1. ขั้นตอนแรกคือเตรียมวัตถุดิบและชั่งตวงวัตถุดิบแต่ละชนิด เตรียมเห็ดโดยการฉีดเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะ ฉีดใบมะกรูดเป็นชิ้น
 2. นำเห็ดที่ฉีกเป็นชิ้นมาคลุกผสมกับแป้งให้เข้ากัน จากนั้นนำเห็ดที่ผสมแป้งไปทอดในน้ำมันที่เดือดกำลังดี ทอดใบมะกรูด และตามด้วยทอดพริก
 3. จากนั้นนำพริกทอด ใบมะกรูดทอดและเห็ดทอด รวมทั้งวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆมาคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่คลุกเสร็จแล้วมาปั่นในเครื่องปั่น นำน้ำพริกที่ได้นำมาใส่ภาชนะตวงใสในปริมาณที่เท่ากัน

อื่นๆ

เมนู