ข้าพเจ้า นาย กิตติศักดิ์ กันหาจันทร์ ประเภท นักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ได้เห็นว่าคนในชุมชุนมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไง

ผู้คนในตำบลบัวทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักรสาน การทอเสื่อกก และทำอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคและไก่พื้นเมือง

วัดที่มีผู้คนนิยมมาทำบุญและไหว้พระขอพรกันที่ “วัดบ้านรุนตะวันออก” ซึ่งวัดบ้านรุนตะวันออกเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ผู้คนจากทุกสารทิศต่างมาสักการะขอพร อีกทั้งยังมีความงดงามของสถาปัตยกรรมให้ได้ชมกันอีกด้วย

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้ากุน ราคา 20 บาท เป็นร้านที่เรียกได้ว่าเด็ดอีกร้านนึ่งในตำบลบัวทองเลยที่เดียวแถมยังราคาประหยัด

ในตำบลบัวทองยังมีที่ให้เที่ยวอีกเยอะแยะมากมาย

 

อื่นๆ

เมนู