ข้าพเจ้า นายสุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภท นักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล บัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คนในตำบลบัวทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักรสาน การทอเสื่อกก และทำอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคและไก่พื้นเมือง

ร้านกาแฟยอดนิยม ที่ผู้คนในตำบล นิยมไปคือ อะตอมคาเฟ่ สายคาเฟ่ต้องห้ามพลาด มีหลากหลายเมนูให้เลือก แถมยังรสชาติอร่อยถูกปากในราคาพิเศษ

ตำบลบัวทองก็มีหลายวัดที่สวยงามน่าสนใจ

-วัดบ้านรุนตะวันออก

-วัดหนองบัวทอง

และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกมากมาย..

อื่นๆ

เมนู