ข้าพเจ้า นายภูวนาถ ใยโท ประเภท นักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล บัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คนในตำบลบัวทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักรสาน การทอเสื่อกก และทำอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคและไก่พื้นเมืองร้านกาแฟยอดนิยม ที่ผู้คนในตำบล นิยมไปคือ อะตอมคาเฟ่ สายคาเฟ่ต้องห้ามพลาด มีหลากหลายเมนูให้เลือก แถมยังรสชาติอร่อยถูกปากในราคาพิเศษ

ตำบลบัวทองยังมีวัดที่มีผู้คนนิยมมาทำบุญและไหว้พระขอพรกันที่ “วัดบ้านรุนตะวันออก” ซึ่งวัดบ้านรุนตะวันออกเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ ผู้คนจากทุกสารทิศต่างมาสักการะขอพร อีกทั้งยังมีความงดงามของสถาปัตยกรรมให้ได้ชมกันอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู