ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นวันที่   10-11 กรกฎาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ภาคทฤษฏี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าตลาดมีความต้องการเห็ดนางฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคนิยมนำมาประกอบอาหารเนื่องจากมีสารอาหารมากมายที่จำเป็นต่อร่างกาย มีการนำเห็ดมาแปรรูปหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเกรียบเห็ด, แหนมเห็ด, แหนมเห็ด, ลูกชิ้น รวมไปถึง น้ำพริกเห็ด และ น้ำพริกนรกเห็ด ที่สามารถเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพได้

กระบวนการทำน้ำพริกเห็ดสวรรค์มีดังนี้

ส่วนผสม

เห็นนางฟ้า, น้ำมันพืช, เกลือ, น้ำตาลทราย, หอมเจียว, กระเทียมเจียว, แป้งทอดกรอบ ,ใบมะกรุด, ผงปรุงรสเห็ด , พริกแห้ง

ขั้นตอน

  • ฉีกเห็ดและใบมะกรูดเป็นฝอยๆ ล้างน้ำให้สะอาด บีบเอาน้ำออก                             
  • นำเห็ดมาคลุกเค้าแป้งทอดกรอบไม่ต้องใส่น้ำ                                                         
  • เปิดแก๊ส เทน้ำมันลงกะทะครึ่งขวดใหญ่ พอน้ำมันร้อนก็ใส่เห็ดคลุกแป้งลงไป คอยคนเห็ดเรื่อยๆ ระวังอย่าให้ไหม้ พอเห็ดเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดูกรอบแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ แล้วทอดต่อจนหมด             
  • ทอดพริกแห้ง ใบมะกรูด ให้เรียบร้อย                                                                     
  • นำเห็ด พริกแห้ง และใบมะกรูดที่ทอดเสร็จแล้วมาคลุกเคล้ากับเกลือ, น้ำตาลทราย ,หอมเจียว, กระเทียมเจียว, ผงปรุงรสเห็ดที่ตวงไว้                                                                                                               
  • ปั่นส่วนผสมทั้งหมดพอหยาบๆ ไม่ต้องละเอียดมาก                                               
  • เมื่อได้น้ำพริกแล้วนำมาตักใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้                                           

ากการอบรมให้ความรู้​การแปรรูปน้ำพริกเห็ดทำให้เกิดแนวทางการประกอบอาชีพ​ สร้างช่องทางในการหารายได้เสริม เพื่อเป็นยกระดับคุณภาพ​ชีวิต​ให้ดียิ่งขึ้น

วิดีโอประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อื่นๆ

เมนู