ข้าพเจ้า นางสาว สุนิสา วันทุมมา  ประเภท ประชาชน  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้ร่วมกันทำโครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ ร่วมกันทำโครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรโครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ในโครงการอาจารย์เเละสมาชิกทุกท่านได้ร่วมมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางวัดร่วมกัน และอาจารย์ได้กล่าวเปิดงานเเละพูดถึงวัตถุประสงค์เเก่สมาชิกทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าวเปิดงานแล้วหลังจากนั้นได้เริ่มปฏิบัติงานร่วมกันในทันที ได้เริ่มปฏิบัติในเวลา 09:00 โดยจะมีกิจกรรมอย่างเช่น การทำคอกปุ๋ยหมัก ปลูกต้นไม้ กวาดใบไม้ ตกแต่งต้นไท้ปรับทัศนียภาพภายในวัดและรอบๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู