หลักสูตร AG02-(1)  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชฏัชบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาว สุพัตรา วันทุมมา ประเภท ประชาชน ในเดือน สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง ได้จัดกิจกรรม แปรรูปเห็ดนางฟ้า จึงเป็นที่มา การอบรมการตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยาการ มาให้ความรู้  เกี่ยวกับโลกตลาดออนไลน์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน รวมโชค ตำบลบัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยวิทยากร คุณ ปัณณทัต สระอุบล ได้มาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านทุกคน เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การขายของของออนไลน์ การสร้างเพจ โพสสินค้าลงสื่อออนไลน์ และการโฆษณาสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ประโยชน์ของการขายของออนไลน์

– สร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์หรือธุรกิจ

-ใช้งบประมาณน้อย ลดผลกระทบการเปลี่ยแปลง ของ social media

-สามารถให้บริการต่างๆ ที่สะดวก สบายและรวดเร็วที่สุดกับลูกค้า

-สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆของแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้

อื่นๆ

เมนู