ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพถ่าย มหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินและวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน(วัดระหาน) หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม “เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน แทนคุณบรรพบุรุษ” โดยกลุ่มเครือข่าย โคก หนอง โมเดล อำเภอบ้านด่าน ณ สวนสุขมากของนายเล็ก สุขมาก หมู่ที่ 10 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู