หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว จุฬาลักษณ์ เจือรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในเดือนตุลาคม วันที่ 30 เวลา 8.30 น.-15.00 น. ผู้ปฏิบัติงานทีมงานตำบลบัวทอง และอาจารย์อารยา มุสิกาผู้รับผิดชอบประจำตำบล ได้ร่วมกันเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวหมู่บ้านมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีตัวแทนเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มารับฟังการบรรยาย และทำการสาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าร่วมกัน การอบรมครั้งนี้ทางตำบลได้รับเกียรติจาก นาย ภัทร พุ่มมาลา มาเป็นวิทยากรผู้ในองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อยอยู่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย การอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้เดิมของคนในชุมชน และยังเป็นการหาอาชีพเสริมรวมถึงการหาตลาดในการขายให้กับคนในชุมชนไปด้วย นอกจากการให้ความรู้เรื่องเห็ดต่างๆ และการเพาะเห็ดแล้วนั้น ทางทีมวิทยากรยังให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดนำมาทำอาหารเป็นเมนูต่างๆ เช่น เห็ดชุบแป้งทอด ทอดมันเห็ด เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่า และทำสินค้าให้ดูหลากหลายน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ทำให้สินค้าดูเป็นการขายแบบเฉพาะเจาะจงมากเกินไป และยังเป็นการขยายตลาดในการขายสินค้าได้อีกด้วย

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

-ขั้นตอนแรกผสมส่วนผสมในภาชนะก่อนโดยนำเชื้อเห็ดฟาง 1 ก้อนมาฉีกถุงและขยี้ให้แตกจากกันไม่จับตัวเป็นก้อนมากนักพอสามารถโรยในตะกร้าได้จากนั้นก็ตามด้วยโรยลำอ่อนประมาณสองกำมือตามด้วยโรยแป้งข้าวเหนียวประมาณหนึ่งกำมือ แล้วจึงผสมส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน การใส่ลำอ่อนและแป้งข้าวเหนียวเป็นการเพิ่มอาหารหรือให้อาหารแก่เชื้อเห็ด

-นำฟางที่แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืนนำมาวางในตะกร้าก่อนเป็นชั้นแรก

-จากนั้นนำเชื้อเห็ดที่ผสมไว้แล้วนำไปโรยใส่ฟางที่เตรียมไว้ในตะกร้าโดยโรยบริเวณขอบด้านข้างๆจนทั่ว

-จากนั้นก็ตามด้วยโรยลำอ่อนประมาณสองกำมือโดยโรยบริเวณรอบข้างตะกร้าหรือขอบตะกร้าให้ทั่วเพื่อเพิ่มอาหารให้หัวเชื้อของเห็ด

-จากนั้นก็ตามด้วยโรยแป้งข้าวเหนียวประมาณหนึ่งกำมือโดยโรยบริเวณรอบข้างตะกร้าหรือขอบตะกร้าให้ทั่วเพื่อเพิ่มอาหารให้หัวเชื้อของเห็ด

-จากนั้นก็ตามด้วยโรยปุ๋ยคอกประมาณสามกำมือโดยโรยบริเวณรอบข้างตะกร้าหรือขอบตะกร้าให้ทั่ว

-จากนั้นรดน้ำในตะกร้าด้วยน้ำหมักในประมาณที่พอดี

-จากนั้นทำแบบเดียวกันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์อีกสองชั้น แต่ชั้นที่สามให้เพิ่มปุ๋ยยูเรียโรยเข้าไปด้วยในขั้นตอนก่อนรดน้ำหมักในฟางตบท้าย เป็นอันว่าเสร็จทั้งสามชั้นเรียบร้อย

-จากนั้นจึงนำตะกร้าที่ทำเห็ดฟางไปหาผ้าคลุม และวางไว้ในบริเวณที่ชื้นแล้วมั่นรดนำหรือพรมน้ำประมาณสัก 10 วันหรือ 1 สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอก

 

 

อื่นๆ

เมนู