ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์ ประเภทนักศึกษา AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ได้มีการจัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าแบบทั่วไปที่ทำได้ง่ายๆ ใช้พื้นที่และต้นทุนน้อย ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก สามารถทำเองได้ที่บ้าน แม้ไม่มีโรงเรือนก็สามารถทำได้ ในภาคครัวเรือน ทำไว้เพื่อสำหรับบริโภคกันเอง หรือทำไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เพราะดอกเห็ดสามารถทยอยออกได้เรื่อยๆจนกว่าเชื้อจะหมด

ในเวลา 8.30 นาทีจะเป็นการเริ่มอบรมโครงการ (ภาคทฤษฎี) วิทยาการรับได้เกียรติจาก นายภัทร พุ่มมารา เจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อย อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคทฎษฎีจะเริ่มตั้งเเต่การให้ความรู้การเริ่มต้นการเพาะเห็ดฟ่างในตระกร้า วัสดุอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการเริ่มทำต้องเริ่มต้นจากอะไร ในภาคบ่ายวิทยากรจะให้ความรู้ในด้านการตลาด ว่าควรเริ่มขายที่ไหนเเละขายอย่างไรให้ขายดี เเละต่อยอดโดยนำเห็ดไปต่อยอดด้านต่างไป อย่างเช่นการทำน้ำพริก,การทำยำเห็ด และเห็ดชุบแป้งทอด ซึ่งเป็นการต่อยอดสินค้าจากรูปแบยเดิมๆได้ดียิ่งขึ้น เเละหลังจากการให้ความรู้การเจาะตลาดและการต่อยอดสินค้า จะเป็นการเริ่มเป็นการปฎิบัติการเพาะเห็ดฟ่างในตระกร้าร่วมกัน ทั้งผู้ปฎิบัติงานเเละเกษตรกรทุกท่าน เเละเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วย

นอกจากนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยได้ทำการแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหารที่สามารถทานได้ง่ายๆ เช่นการทำเห็ดชุปแป้งทอดคลุกกับผงปรุงรส และการทำทอดมันเป็ด ซึ่งเมนูที่กล้าวมาสามารถทำเอองได้ง่ายๆ ใช้วัตถุดิบไม่มากและมีต้นทุนต่ำ สามารถเป็นแนวทางสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู