ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา ภูหอม ประเภทนักศึกษา AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัด “โครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”ในเดือนตุลาคม วันที่ 30 เวลา 8.30 น.-15.00 น. โดยจัดอบรมขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลา 8.30 น. จะเป็นการเริ่มอบรมโครงการ (ภาคทฤษฎี) วิทยาการรับได้เกียรติจาก นายภัทร พุ่มมารา ผู้มาบรรยายและสาธิตการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าวัสดุที่ต้องใช้ในการเพาะเห็ดฟาง การดูแล และวิธีการเพาะเห็ดฟาง โดยวิทยากรจะสอนและปฏิบัติการเพาะเห็ดให้ทุกคนดู และให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมมือกันเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อสร้างความเข้าใจการขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และยังสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

และในเวลาช่วง13.00-16.00 น. จะเป็นภาคปฎิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีการสาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากวิทยากร และได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งเกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติการได้ร่วมด้วยช่วยกันเพาะเห็ดในตะกร้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและคนในพื้นที่อกจากการให้ความรู้เรื่องเห็ดต่างๆ และการเพาะเห็ดแล้วนั้น ทางทีมวิทยากรยังให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดนำมาทำอาหารเป็นเมนูต่างๆ เช่น เห็ดชุบแป้งทอด ทอดมันเห็ด เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดและยังสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีและสามารถเป็นแนวทางสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก

   

อื่นๆ

เมนู