ข้าพเจ้า นายนฤภรกมล เสาทอง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติ​งานและอาจารย์​ประจำตำบล ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ บ้านหนองมะค่า  หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้และนำไปต่อยอดในการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร​ในตำบลบัวทอง

โดยได้จัดอบรมกันที่วิสาหกิจ​ชุมชนตลาดนัดสีเขียว​ โดยมีกลุ่มตัวแทนเกษตรกร​ในพื้นที่บ้านหนองมะค่า และกลุ่มผู้ปฎิบัติ​งานในทีมตำบลบัวทองเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ในช่วงเช้าจะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการอบรม จะเริ่มอบรมในภาคทฤษฏี ซึ้งได้รับเกียติจากวิทยากร นายภัทร ภุมรา เจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มาให้ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ดฟาง และพูดถึงกระบวนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเห็ดฟางมากยิ่งขึ้น

และในภาคบ่าย วิทยากร จะพูดถึงข้อดี และ ข้อเสีย ในการดูแลการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ร่วมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพาะเห็ดฟาง  ซึ่งชาวบ้านสามารถจัดหาได้เองในท้องตลาดทั่วๆไป หลังจากนั้นจะเป็นภาคปฏิบัติ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยเกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติการได้ร่วมด้วยช่วยกันเพาะเห็ดในตะกร้า เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความสามัคคี และมีส่วนร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่และทีมผู้ปฎิบัติการอีกด้วย

วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้ต่อยอดจากการเพาะเห็ดในตะกร้า โดยการแปรรูปเห็ดให้ออกมาในรูปแบบอาหาร คือการทำเห็ดชุบแป้งทอด และทอดมันเห็ด ซึ่งกระบวนการในการทำง่ายมาก เกษตรกรและทีมผู้ปฎิบัติงานงานสามารถ นำองค์ความรู้ที่วิทยากรได้นำมาเผยแพร่นี้ ไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกด้วย

ซึ่งทางทีมผู้ปฎิบัติงานงานและอาจารย์ประจำตำบลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการอบรมในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก และช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ มีอาชีพเสริม และสร้างรายได้ภายในครอบครัวและชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู