หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาว พัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่
เมื่อวันเสาร์ที่30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาอาจารย์และผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการการเพาะเห็ดฟ่างในตระกร้า ณ บ้านหนองมะค่า หมู่12 วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว เพื่อให้ความรู้เเละต่อยอดการเสริมรายได้ให้เเก่คนในชุมชน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวเเทนกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเเละผู้ปฎิบัติงานโครงการทีมตำบลบัวทอง ในเวลา 8.30 นาทีจะเป็นการเริ่มอบรมโครงการ (ภาคทฤษฎี) วิทยาการรับได้เกียรติจาก นายภัทร พุ่มมารา เจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อย อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคทฎษฎีจะเริ่มตั้งเเต่การให้ความรู้การเริ่มต้นการเพาะเห็ดฟ่างในตระกร้า วัสดุอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการเริ่มทำต้องเริ่มต้นจากอะไร ในภาคบ่ายวิทยากรจะให้ความรู้ในด้านการตลาด ว่าควรเริ่มขายที่ไหนเเละขายอย่างไรให้ขายดี เเละต่อยอดโดยนำเห็ดไปต่อยอดด้านต่างไป อย่างเช่นการทำน้ำพริก,การทำยำเห็ด และเห็ดชุบแป้งทอด ซึ่งเป็นการต่อยอดสินค้าจากรูปแบยเดิมๆได้ดียิ่งขึ้น เเละหลังจากการให้ความรู้การเจาะตลาดและการต่อยอดสินค้า จะเป็นการเริ่มเป็นการปฎิบัติการเพาะเห็ดฟ่างในตระกร้าร่วมกัน ทั้งผู้ปฎิบัติงานเเละเกษตรกรทุกท่าน เเละเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วย

 

 

สิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ อันดับเเรกเลยเราได้ความรู้เรื่องเห็ด ว่าต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนในการทำค่อนข้างง่ายและหาไม่ยาก ซึ่งเราก็ได้นำความรู้ในการเพาะเห็ดไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งการดูแลค่อนข้างง่าย เพียงเเค่อยู่ในที่ชื้น และต้องรดน้ำทุกวัน เเละที่ประทับใจมากๆอีกอย่างคือ ทุกคนให้ความร่วมมือดีมากๆ คือทุกช่วงเวลาในการอบรมมีเเต่เสียงหัวเราะ วิทยากรอธิบายดีมาก

 

 

 

อื่นๆ

เมนู