หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาว สุนิสา วันทุมมา ประเภทประชาชน       เมื่อวันเสาร์ที่30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาอาจารย์และผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการการเพาะเห็ดฟ่างในตระกร้า ณ บ้านหนองมะค่า หมู่12 วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว เพื่อให้ความรู้เเละต่อยอดการเสริมรายได้ให้เเก่คนในชุมชน  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นประชาชนและเกษตรกรในชุมชนเเละผู้ปฎิบัติงานโครงการทีมตำบลบัวทอง

การเริ่มอบรมโครงการ (ภาคทฤษฎี) วิทยาการรับได้เกียรติจาก นายภัทร พุ่มมารา เจ้าของกิจการสวนเห็ดครูอ๋อย อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคทฎษฎีจะเริ่มตั้งเเต่การให้ความรู้การเริ่มต้นการเพาะเห็ดฟาง ในตระกร้า ขั้นตอนการเริ่มทำต้องเริ่มต้นจากอะไร แล้วไห้ชาวบ้านได้เริ่มเพาะเห็ดในตะกร้า   ในภาคบ่ายวิทยากรจะให้ความรู้ในด้านการตลาด การสร้างรายได้สู่ท้องตลาด ว่าควรเริ่มขายที่ไหนเเละขายอย่างไรให้ขายดี เเละต่อยอดโดยนำเห็ดไปต่อยอดด้านต่างๆไป อย่างเช่นการทำน้ำพริก,การทำยำเห็ด และเห็ดชุบแป้งทอด เห็ดกรอบ และได้ทำน้ำพริกเห็ด แปรรูปเห็ดมาทำน้ำพริก  ซึ่งเป็นการต่อยอดสินค้าจากรูปแบบเดิมๆได้ดียิ่งขึ้น เเละหลังจากการให้ความรู้แกชาวบ้านการเจาะตลาดและการต่อยอดสินค้า ไห้ชาวบ้านได้นำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน สู่ท้องตลาด จะเป็นการเริ่มเป็นการปฎิบัติการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าร่วมกัน ทั้งผู้ปฎิบัติงานเเละเกษตรกรทุกท่าน เเละเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู