หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว สุพัตรา วันทุมมา ประเภทประชาชน

ในเดือนตุลาคม วันที่ 30 เวลา ผู้ปฏิบัติงานทีมงานตำบลบัวทอง และอาจารย์อารยา มุสิกาผู้รับผิดชอบประจำตำบล และชาวบ้านบ้าน ได้ร่วมกันเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวหมู่บ้านมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีตัวแทนเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มารับฟังการบรรยาย และวิทยากร ได้ทำการ เพาะเห็ดฟางในตะกร้าร่วมกัน และไห้ชาวบ้านและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้เพาะเห็ดจากตะกร้าอีกด้วย

การอบรมครั้งนี้ทางตำบลได้รับเกียรติจาก นาย ภัทร พุ่มมาลา มาเป็นวิทยากรผู้ในองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดต่างๆ การอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้เดิมของคนในชุมชน สู่ท้องตลาด และยังเป็นการหาอาชีพเสริมรวมถึงการหาตลาดในการขายให้กับคนในชุมชนไปด้วย นอกจากการให้ความรู้เรื่องเห็ดต่างๆ และการเพาะเห็ดแล้วนั้น  ทางทีมวิทยากรยังให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดนำมาทำอาหารเป็นเมนูต่างๆ เพื่อไปประกอบอาชีพ เช่น เห็ดชุบแป้งทอด ทอดมันเห็ด น้ำพริกเห็ด เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่า  และทำสินค้าให้ดูหลากหลายน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ทำให้สินค้าดูเป็นการขายแบบเฉพาะเจาะจงมากเกินไป และไห้ชาวบ้าน ได้ นำความรู้ไปต่อยอดการตลาด

อื่นๆ

เมนู