ข้าพเจ้า นายสุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภท นักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน ได้มีการจัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าแบบทั่วไปที่ทำได้ง่ายๆ ใช้พื้นที่และต้นทุนน้อย ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ ในภาคครัวเรือน ทำไว้เพื่อสำหรับบริโภคกันเอง หรือทำไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

นอกจากนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยได้ทำการแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหารที่สามารถทานได้ง่ายๆ เช่นการทำเห็ดชุปแป้งทอดคลุกกับผงปรุงรส และการทำทอดมันเป็ด ซึ่งเมนูที่กล้าวมาสามารถทำเอองได้ง่ายๆ ใช้วัตถุดิบไม่มากและมีต้นทุนต่ำ สามารถเป็นแนวทางสร้างรายได้แก่คนใน

อื่นๆ

เมนู