ข้าพเจ้า นางสาวบุษราคัม โอทารัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติ​งานท่านอื่นรวมทั้งอาจารย์​ประจำตำบล ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้ความสามารถและได้นำไปต่อยอดในการเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน​ในตำบลบัวทอง

ซึ่งการบรรยายจะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่านอาจารย์จิรายุ มุสิกา ในช่วงเช้าได้บรรยายถึงกระบวนการปรับปรุงสูตรน้ำพริก โดยการเพิ่มเนื้อปลาลงไปในขั้นตอนด้วย และการปรับรสชาติให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลบัวทองเป็นอย่างดีในการทำน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้าและในช่วงบ่ายได้มีการอบรมการทำข้าวแต่นหลากหลายสีอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนช่วยกันจนเกิดผลสำเร็จ

 

 

อื่นๆ

เมนู