ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้าและการอบรมการทำข้าวแต๋นหรรษาในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

อาจารย์และทีมงานของตำบลบัวทองได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา ในเวลา 8:30 . องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง .เมืองบุรีรัมย์ .บุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านและชาวบ้านในชุมชน โดยมี อาจารย์ จิรายุ มุสิกา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปรับสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

#สูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

เห็ดนางฟ้า 1000 กรัม
ปลาทู 400 กรัม
หอมเจียว 200 กรัม
กระเทียมเจียว 200 กรัม
พริกแห้ง 100 กรัม
เกลือ 20 กรัม
น้ำมะขามเปียก 20 กรัม
น้ำตาลปี๊บ 100 กรัม
น้ำมัน 30 กรัม

และในเวลา 13:00  . อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา ได้มาเป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการทำข้าวแต๋นหรรษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้วัตถุดิบที่นำมาปรุงนั้นสามารถหาได้ง่ายๆในชุมชนตำบลบัวทองเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติใกล้ตัว ซึ่งถือว่าเป็นการต่อนอดแบะพัฒนาวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยขน์ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

#สูตรข้าวแต๋นหรรษา

ข้าวเหนียวสุก 500 กรัม
น้ำแตงโม 220 กรัม
งาดำ 25 กรัม
น้ำตาลทราย 25 กรัม
เกลือ 5 กรัม
น้ำโรยหน้าข้าวแต๋น

น้ำตาลมะพร้าว 450 กรัม
น้ำตาลทราย 100 กรัม
เกลือ 5 กรัม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังเพิ่มความรู้แก่ชาวบ้านที่มาเข้าอบรมในการต่อยอดในการทำสิ่งต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู