หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว จุฬาลักษณ์ เจือรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่  4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรายุ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการปรับสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และช่วง 13.00 น. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการทำข้าวแต๋นหรรษา ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้วัตถุดิบที่นำมาปรุงนั้นสามารถหาได้ง่ายๆในชุมชนตำบลบัวทองเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติใกล้ตัว เป็นการพัมนา และต่อยอดวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์หรือสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้องค์ความรู้นี้ที่คนในชุมชนได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้จะมีประโยชน์ในอนาคตเป็นแนวทางต่อยอดจากความรู้เดิม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองได้อย่างแท้จริง

สูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า (สูตรปรัปปรุง)

 1. เห็ดนางฟ้า 1000 กรัม
 2. ปลาทู 400 กรัม
 3. หอมเจียว 200 กรัม
 4. กระเทียมเจียว 200 กรัม
 5. พริกแห้ง 100 กรัม
 6. เกลือ 20 กรัม
 7. น้ำมะขามเปียก 20 กรัม
 8. น้ำตาลปี๊บ 100 กรัม
 9. น้ำมัน 30 กรัม

สูตรข้าวแต๋นหรรษา

 1. ข้าวเหนียวสุก 500 กรัม
 2. น้ำแตงโม 220 กรัม
 3. งาดำ 25 กรัม
 4. น้ำตาลทราย 25 กรัม
 5. เกลือ 5 กรัม

น้ำโรยหน้าข้าวแต๋น

 1.  น้ำตาลมะพร้าว 450 กรัม
 2.  น้ำตาลทราย 100 กรัม
 3.  เกลือ 5 กรัม

 

 

อื่นๆ

เมนู