ข้าพเจ้า นางสาวนรีรัตน์  เชิญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์ และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่านอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา  มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน​ในตำบลบัวทอง

โดยช่วงเช้าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรรค์ โดยการเพิ่มเนื้อปลา และปรับปรุงรสชาติใหม่ให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลบัวทองเป็นอย่างดีในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

โดยช่วงบ่ายก็ได้ให้ความรู้การทำข้าวแต๋นหรรษา ซึ่งในการบรรยายก็ได้พูดถึงวิธีในการทำข้าวแต๋น โดยการใช้ส่วนผสมจากวัดถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ข้าวเหนียว ใบเตย แตงโม ดอกอัญชัญ จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการทำข้าวแต๋นมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ตำบลบัวทองเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

อื่นๆ

เมนู