ข้าพเจ้า นายนฤภรกมล เสาทอง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติ​งานและอาจารย์​ประจำตำบล ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้และนำไปต่อยอดในการเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน​ในตำบลบัวทอง

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่านอาจารย์จิรายุ มุสิกา ในช่วงเช้าได้พูดถึงการปรับปรุงสูตรน้ำพริก โดยการเพิ่มเนื้อปลาลงไป และการปรับรสชาติให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลบัวทองเป็นอย่างดีในการทำน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า

ต่อมาในช่วงบ่ายก็ได้พูดถึงการทำข้าวแต๋นหรรษา โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา ซึ่งในการบรรยายก็ได้พูดถึงกรรมวิธีในการทำข้าวแต๋น โดยการใช้ส่วนผสมจากวัดถุดิบจากธรรมชาติ อาทิเช่น ข้าวเหนียว ใบเตย แตงโม ดอกอัญชัญ ในการทำข้าวแต๋นกลุ่มแม่บ้านต่างให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันในการทำ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ตำบลบัวทองเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

อื่นๆ

เมนู